DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürlerarası İletişim CF 336 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
kültürlerarasılık kavramı ile zenginleşmeleri
kültürlerarası iletişimde başarılı olacakları kültürlerarası iletişimin kavramlarını, terminolojisini, yaklaşımlarını, ve teorilerini öğrenmeleri
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Öğrenciler bu derste kültürlerarası iletişim kuramlarını öğrenecek ve iletişim davranışlarında farklılığın söz konusu olduğu durumları anlamak ve bu farklılıkların yarattığı sorunlarla baş etmek için kuramlardan nasıl yararlanacaklarını öğrenecektir. Bu derste öğrenilecek kavramlar, işaretlerin doğası, dilsel görecelik ve dil ile düşünce arasındaki bağlantı, çok dillilik, dilsel ve iletişim yeterliği arasındaki farklar, dil, iktidar, ırksal, etnik, sınıf ve cinsiyet farklılıklarının iletişimdeki rolü, sözsüz iletişim bulunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültürlerarası iletişim kavram kuramlarını ayırt edebilir ve gündelik yaşamda kullanabilir hale gelmek.
  • 2- Birçok başka kültüre dahil olabilirken kendi kültürüne saygı duymak ve paylaşmak.
  • 3- Benmerkezci bir anlayıştan kültür farklarını kabul eden göreceli bir anlayışa evrilmek.
  • 4- Kültürel farklılıkların ayırdına varmak ve değişik kültürlerin birbirine göre üstün olmadığını görmek.
  • 5- Kendi kültürünün inançları, değerleri ve normlarını tanır ve baskın kültürler benzerlik ve farklarını ayırt eder hale gelmek.
  • 6- Ana dili, değerler sistemi, iletişim biçemi ve farklı dünya görüşüne sahip olanlarla iletişimde yeterlilik kazanmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel destekli ders slaytları, yüz yüze tartışma, ödevler ve sınavlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: kültürlerarasılık
2 İletişim Konteksti Olarak Kültür: Kültür Nedir? Bu konudaki farklı görüşler nelerdir? Okunacak Metin: Kartarı, A.: s. 9-17.
3 İletişim Bağlamı Olarak Kültür: Kültürün bir dalı olarak iletişim Okunacak Metin: Jandt, F. E.: Part I Section 2 Kartarı, A.: p. 17-22
4 İletişim Bağlamı Olarak Kültür: Kültürün Algıya Etkisi Okunacak Metin: Jandt, F. E.: Part I Section 3 Kültürlerarası İletişim: p. 23-40
5 İletişimin Değişkenleri: Kültürlerarası İletişime Engeller Jandt, F. E.: Part II Section 5 Kartarı, A.: p. 202-213 Film: Dangerous Minds, 1995.
6 İletişimin Değişkenleri: Stereotip ve Önyargı Okunacak Metin: Jandt, F. E.: Part II Section 6 Kartarı, A.: p. 157-201 Film: The Birdcage, Mike Nichols, 1996.
7 İletişimin Değişkenleri: Sözsüz İletişim Jandt, F. E.: Part II Section 6 Kartarı, A.: p. 157-201Film: The Birdcage, Mike Nichols, 1996.
8 Sınava Hazırlık
9 Kültürün Boyutları: Kültürel Değerler Jandt, F. E.: Part III Section 8 Kartarı, A.: p. 71-103
10 Kültürün Boyutları: Kültürel Değerler Jandt, F. E.: Part III Section 8 Kartarı, A.: p. 71-103
11 Kültürün Boyutları: Kültürlerin KarşılaşmasıKültürün Boyutları: Kadın, Aile, Çocuk Jandt, F. E.: Part III Section 11
12 Kültürün Boyutları: Kültürlerin Karşılaşması Jandt, F. E.: Part III Section 12 Film: Coming to America, John Landis, 1988.
13 Kültür İçinde Kültürler: Kimlik ve Altkültürler Jandt, F. E.: Part IV Section 17Film: Mississippi Masala, Mira Nair, 1991.
14 Alan araştırması Video kamerası, fotoğraf makinası ve ses kayıt cihazınızı getiriniz, Eminönü hakkında kaynak tarayarak bilgi edininiz.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Jandt, F. E. (2004) An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community. California: Sage. Kartarı, A. (2006) Farklılıklarla Yaşamak: Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 60
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11010
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler16232
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12626
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 1               3  
OC2 1               3  
OC3 1               3  
OC4 1               3  
OC5 1               3  
OC6 1         2     3