DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Medyaya Giriş NM 101 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Yeni Medya Bölümü
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Öğrencilerden
Yeni Medya kavramının tanımını, temel özelliklerini ve çeşitli etkilerini teorik ve pratik olarak kavraması Yeni Medya`nın küresel ve yerel örneklerini idrak etmesi ve bir yeni medya servis protopini incelemesi ve üretmesi beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencileri Yeni Medya ve ilişkin kavramlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler dönem boyunca yeni medyanın tanımı, temel özellikleri ile toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi ve hukuki etkilerine ilişkin temel bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca siber mekana ilişkin temel bilgi edinecekler ve bu ortamdaki kültür, kimlikler, araçlar ve cihazlar konusunda bilgilendirileceklerdir. Derste anlatılan teorik bilgi, Yeni Medya sektöründen çeşitli filmler, örnek vakalar ve sektör uzmanlarının sunumlarıyla desteklenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Geleneksel medya ile Yeni Medya ayrımını yapmak
  • 2- Yeni Medya'nın temel özelliklerinin idrak etmek
  • 3- Yeni Medya'nın sosyal, politik, ekonomik ve kültürel etkilerini öğrenmek
  • 4- Yeni Medya ile değişen biçim ve içeriklerin kavramak
  • 5- Siber cihazlar ve araçlara aşina olmak
  • 6- Örnek bir Yeni Medya servisi geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Sunumları ve etkileşimli öğrenci oturumları Ödevler: Öğrencilerden 2 haftada bir verilecek ödevleri yapmaları talep edilecektir. Dönem Projesi: Öğrencilerden Yeni Medya’nın temel özellikleri olan etkileşim, dijitallik ve zaman-mekan sınırsızlığını maksimize edecek bir blog yaratmaları istenecektir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 Yeni Medya`nın tanımı Ders materyalinin okunmuş olması
3 Yeni Medya Kavramı ve Temel Özellikleri Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
4 Küreselleşme ve Yeni Medya Ders materyalinin okunmuş olması
5 Yeni Medya`nın etkileri Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
6 Vize Sınavı Sınava hazırlık ve geçmiş konuların tekrarı
7 Siber Kültür ve Siber Kimlikler Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
8 Blog Çalışması Ders materyalinin okunmuş olması, blog hazırlığının yapılması
9 Siber Cihazlar ve Araçlar Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
10 Remediation ve Yeni Biçimler Ders materyalinin okunmuş olması
11 Paylaşım Kültürü ve Fikri Mülkiyet Ders materyalinin okunmuş olması, ilgili ödevin yapılması
12 Vaka çalışmaları Ders materyalinin okunmuş olması
13 Yeni Medya`nın Geleceği Ders materyalinin okunmuş olması
14 Sektörel uzman konuşmacı Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Flew T., New Media An Introduction, Oxford Press, 2008.
2) Lister, Dovey,Giddings,Grant, Kelly, New Media A Critical Introduction, Routledge, 2009.
3) Bolter, J.D., Grusin R., ReMediation:Understanding New Media, MIT Press,1999
4) Jenkins H., Convergence Culture: Where Old and New Media Collide‎, NYU Press, 2006.
5) Lessig L., Free Culture, The Penguin Press, 2004.
6) Turkle S. Alone Together:Basic Books, 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

1. Ders videoları
2. Ders notları
3. İlişkin web siteleri


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 5 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 22 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık5735
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12323
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1     2          
OC2     2 3     1 1
OC3 3 1 2         2
OC4       1 3 1    
OC5     3          
OC6