DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Reklamcılık İçin Temel Pazarlama AD 104 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1.Piyasa sisteminde ve toplumda reklam ve pazarlamanın yeri ve etkisini anlaması
2.Pazarlamanın temel terminoloji, kavram ve ilkelerini öğrenerek reklamın pazarlama karmasındaki yerini ve rolünü anlaması
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Ders, pazarlamaya pazarlama karması, segmentasyon, konumlandırma ve marka yaratma gibi pazarlama kavramlarına giriş niteliğindedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pazarlamanın bir toplumdaki ve bir kurumdaki yerini ve etkisini anlamak.
  • 2- Pazar karması oluşturabilmek için gerekli verileri belirleyip kullanmak.
  • 3- Reklam ve pazarlama pratiklerini ve bu pratiklerin etik boyutlarının toplumla ilişkilerini kritik açıdan değerlendirebilmek.
  • 4- Vaka analizlerini çözümlemesi yapabilmek ve vaka ile ilgili öneri sunabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sunumlar, vaka çalışmaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 (Post)-Modern Pazarlama Düşüncesine Giriş İlk hafta ön hazırlık gerekmemektedir.
2 Pazarlama Alanları Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 2.
3 Pazarlama Analizi: Çevre, Segmentasyon, ve Konumlandırma Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 3 ve Bölüm 8
4 Pazarlama Karması: Ürün Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 9 ve Bölüm 10
5 Pazarlama Karması: PromosyonVaka Analizleri: White Horsey Viski Beckham & Ronaldo Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 13 ve Bölüm 16
6 Pazarlama Karması: FiyatVaka Analizi: Easyjet ve Ryaniar Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 12
7 Ara Sınav
8 Pazarlama Karması: Mecra Vaka Analizi: ASOS Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 17
9 Tüketici Davranışı Vaka Analizi: Cappuccino Wars Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 4
10 Rakipler ve Pazarlama Vaka Analizi: General Motors Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm19 ve Bölüm 20
11 Pazarlamada Etik, Pazarlama ve Etik Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill., Bölüm 6
12 Misafir Konuşmacı
13 Öğrenci Sunumları
14 Genel Tekrar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill.


DİĞER KAYNAKLAR

Borden, N. H. (1964). The concept of the marketing mix. Journal of advertising research, 4(2), 2-7.
Brown, S. (1995). Postmodern marketing.
Holt, D. B. (2004). How brands become icons: The principles of cultural branding. Harvard Business Press.
Holt, D., & Cameron, D. (2010). Cultural strategy: Using innovative ideologies to build breakthrough brands. OUP Oxford.
Schroeder, J. E., Salzer-Mörling, M., & Askegaard, S. (2006). Brand culture. Taylor & Francis.
Van Waterschoot, W., & Van den Bulte, C. (1992). The 4P classification of the marketing mix revisited. The Journal of Marketing, 83-93.
Jobber, David (2010) Principles & Practice of Marketing 6/e McGraw-Hill.,
http://www.adweek.com/advertising-branding


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 30
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje12525
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12336
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12727
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2   1     3      
OC2   2   2   3   3    
OC3   2 3   2 3        
OC4   2   1 1 1     3