DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Müşteri Planlama ve Stratejisi AD 208 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1.Reklamcılığın kavramlarını ve konularını stratejik planlama çerçevesinde derinlemesine inceleyerek müşteri ilişkilerini planlama ve yönetmek için gerekli bilgi ve yeteneği edinmeleri
2.Düşünsel gelişiminlerine katkıda bulunarak reklamcılık literatürü okumaları ve ulusal, uluslararası toplumdaki gelişmelerden haberdar olmaları
3.Stratejik düşünme, yazma, ve sunum yeteneklerini geliştirmeleri; bunu yaparken reklamın yaratıcısı olmayan fakat reklamın stratejisini tasarlayanların da yaratıcılık kavramı ve süreçlerine aşina olmaları
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders reklam ajanslarındaki fonksiyonların birbirleriyle olan ilişkilerini, yaratıcı ekip ve marka stratejistlerinin ilişkilerini, güncel reklamcılık literatürünü, stratejik marka hamleleri, stratejik düşünme, stratejik yazma ve stratejik iletişimi içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Stratejik planlamanın ne olduğunu ve kullanımını an lamak, grup projesinde kullanabilmek.
  • 2- Pazarlama araştırması planlayabilmek ve sonuçları yorumlayabilmek.
  • 3- Tüketici psikolojisi ve sosyolojisiyle aşina olmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel destekli ders slaytları, makaleler, basılı ve tv reklamları, yüzyüze tartışma, soru&cevap.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Müşteri İlişkileri Planlama:. Neden stratejik planlamaya ihtiyacımız var?
3 Konuyu Anlamak: Sözkonusu markanin karşı karşıya kaldığı pazarlama problemini ve bu problemin reklamla çözülüp çözülmeyeceğini anlamak. Bir planlamacının işi once doğru soruyu sormaktır
4 Yaratıcı Brif: İyi ve kötü brifler arasındaki farkı anlamak. Brif ve brif verme süreci veri analizinden kreatif tasarıma giden süreçte kilit rol oynar.
5 Bir Fikri Anlamak: Fikir okur yazarlığı geliştirme. Fikir nasıl bulunur, başkalarının fikirleri nasıl yönlendirilir. Fikir ve uygulamayı birbirinden ayırabilme
6 Nitel Araştırma Yöntemleri:
 Odak gruplar, etnografik araştırmalar, üçlemeler. Doğru insanları bulmak, doğru soruları bulmak.
7 Nicel Araştırma Yöntemleri: 
 Analiz edilmiş ve bilgi haline getirilmiş veriyi yorumlayabilme yeteneğini geliştirme.
8 Sınava Hazırlık
9 Değişen Medya:Artık kontrol tüketicide. Doğru medya kanallarından doğru mesajla tüketiciye nasıl ulaşılır?
10 Marka Deneyimi: Tüketiciler ve markalar arasındaki ilişki birçok yöntemle yaşanabilir: reklamlar, web sayfaları, servis deneyimi, ürün tasarımı, tüketiciden tüketiciye bilgi akışı, dağıtım, vs. Bir markanın ne olduğunu tanımlamak, değerlerini ve fikirlerini doğru iletisim kanalıyla tüketiciye ulastırabilmek önemlidir.
11 Yeni İş Alanları
12 Etkinliği Ölçmek
13 Genel Tekrar
14 Ajanslarla Tanışma: 
Sektördeki stratejik planlama uzmanlarıyla tanışma.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Yok


DİĞER KAYNAKLAR

Truth, Lies, and Advertising: The Art of Account Planning, Jon Steel (1998). Publisher John Wiley & Sons, Inc.
How to Plan Advertising (2nd edition), edited by Alan Cooper, The Account Planning Group, London, 1997.
Qualitative Market Research: A comprehensive guide, by Dr. Hy Mariampolski (2001). Sage Publications.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 20
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 3 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje13030
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31030
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11818
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     3 1     3      
OC2           1        
OC3 3         1     1