DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kamu Özgürlükleri LW 128 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 4.0
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Seviye Belirtilmemiş
Dersin Koordinatörü: Mehmet AKAD
Dersin Amacı: Devlet-birey ilişkisinin insan hakları temelinde ve uluslararası belgeler çerçevesinde kavranmasını sağlamak. Uluslararası belgelerde yer alan kamu özgürlüklerinin Türkiye?deki yansımalarının incelenmesi.
Dersin İçeriği: Hak ve özgürlükler rejimi üzerinde durulmakta, hak ve özgürlüklerin doğuşu, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerin bu açıdan önemleri, modern devlet anlayışı ve bu bağlamda Cumhuriyet rejiminde devlet sistemi sosyal, hukuk devleti ve laik devlet anlayışları, uygulamada bulundukları yer esas alınarak incelenmekte ve son olarak bunların Türkiye` deki yansımaları ve etkileri anayasa hukuku ile paralel olarak incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kamu Özgürlükleri Kavramı
  • 2- Haklar ve Özgürlükler Rejimi
  • 3- Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri
  • 4- Hukuk Devleti, Sosyal Devlet ve Laik Devlet Kavramları
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Temel Kavramlar
2 Haklar ve Özgürlüklerin Evrimi ve Tarihsel Gelişimi
3 Hak ve Özgürlüklerin Korunması
4 Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, Amerikan Kıta Belgeleri
5 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
6 Avrupa Sosyal Şartı
7 Ulusal Planda Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi
8 Ulusal Planda Hak ve Özgürlüklerin Korunması
9 Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması
10 Türkiye'de Hak ve Özgürlükler Düzeni
11 Türkiye'de Cumhuriyet Rejiminin Devlet Sistemi
12 Hukuk Devleti İlkesi
13 Demokratik Devlet İlkesi
14 Laik Devlet İlkesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

GENEL KAMU HUKUKU, MEHMET AKAD-BIHTERIN VURAL DINÇKOL, NİHAT BULUT,DER YAYINLARI,2016.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati21428
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31442
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3
OC2 3 3 3       3      
OC3       3 3 3 3 3 3 2
OC4 3   2 3 2 2 2 2 3 3