DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Roma Genel Hukuku LW 131 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Seviye Belirtilmemiş
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: 1. Roma siyasi tarihi ve hukuk kaynaklarını açıklamak
2. Özel hukuk sistemi, bu hukukun İsviçre ve Türk hukukuna etkisi ile genel hukuk kavramlarının Roma hukukundaki oluşum sürecini açıklamak
3. Roma Usul Hukukunun gelişimini, Medeni Usul Hukuku kavramları ile mukayeseli olarak açıklamak.
4. Roma Eşya Hukuku ve modern hukuklar üzerindeki etkisini açıklamak
Dersin İçeriği: Bu derste, Roma İmparatorluğu`nun siyasi yapısına yapılacak kısa bir girişin ardından Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis üzerinde durulacaktır. Ayrıca Roma usul hukukunun, Medeni Usul Hukuku kavramları üzerindeki etkileri ve Roma Eşya Hukuku kavramlarının Modern hukuktaki yansımaları hakkında bilgi verilecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Hukuki kavram, kurum ve inançlara dogmalardan uzak bir şekilde eleştirel bakabilmek
  • 2- 2. Roma Hukukunun modern hukukları etkileme süreci hakkında bilgi sahibi, kavramların günümüz hukuku ile karşılaştırmasını yapabilen, ilgili hukuki kavramın temeli ile modern hukuktaki görünümü arasındaki bağlantıyı kurabilmek
  • 3- 3. Roma Eşya Hukuku kavramlarının Türk Medeni Hukukundaki yansımaları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik, Uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Hukuk ve hukuk sistemleri hakkında genel bilgi,“Ius Naturale-Ius Gentium-Ius Privatum-Ius Publicum” kavramları
2 “Gens-Civitas-clientes-familia” kavramları
3 Roma devletinin siyasi devirleri
4 Roma Hukukunun devirleri (Eski Hukuk-Klasik Hukuk-Klasik Sonrası Hukuk)
5 Roma Hukukunun kaynakları, “Corpus Iuris Civilis”,Roma Hukukunun Modern Hukukları Etkileme Süreci
6 Hak kavramı, hakların ayırımı ve kazanılması
7 Eşya Hukuku Kavramı, eşya üzerindeki hakların özellikleri, Roma’da mal ayırımları, zilyetlik ve mülkiyet kavramları ve bu kavramların Türk Hukukundaki yansımaları
8 Roma Hukukunda mülkiyetin iktisabı ve korunması, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile karşılaştırması
9 Roma Hukukunda irtifak hakları ve rehin hakkı, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile karşılaştırması
10 Roma Hukukunda hak ve fiil ehliyeti, Vesayet ve kayyımlık, Medeni Kanun’daki düzenlemeler ile karşılaştırması
11 Roma Hukukunda hukuki muamele kavramı ve unsurları
12 Roma Hukukunda hukuki muamelelerin hükümsüzlüğü, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması
13 Roma Hukukunda irade bozuklukları, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması
14 Roma Hukukunda irade bozuklukları, Türk Borçlar Kanun’daki konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaştırması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- PROF.DR.BÜLENT TAHIROĞLU/ PROF. DR. BELGIN ERDOĞMUŞ, ROMA HUKUKU DERSLERI, DER YAYINLARI, ISTANBUL 2005.
- PROF.DR.BELGIN ERDOĞMUŞ, ROMA EŞYA HUKUKU, DER YAYINLARI, ISTANBUL 2009.
-PROF.DR.BÜLENT TAHIROĞLU/ PROF. DR. BELGIN ERDOĞMUŞ, ROMA HUKUKU MESELELERİ, DER YAYINLARI, ISTANBUL 2005.


DİĞER KAYNAKLAR

PROF.DR.PERVİN SOMER, 100 SORU 100 CEVAP ROMA BORÇLAR HUKUKU, İSTANBUL 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31442
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık15345
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15345
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):134


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1       2 2 2 3     3
OC2     3   3          
OC3 3 3             2 2