DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İdare Hukuku I LW 205 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nilay ARAT
Dersin Amacı: 1.Devlet yapısının yanı sıra devlet-birey ilişkilerinin somut bir şekilde klasik idare hukuku kuramları, öğretideki yeni anlayışlar, mevzuattaki değişiklikler ve yargı kararlarından yeni örnekler ışığında öğrencilere aktarılması.
Dersin İçeriği: Bu derste, idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. Gerek merkezden yönetim, gerekse yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak öğrencilere aktarılmaktadır. Ayrıca, kamu personeli kavramı ve buna bağlı hak ve yükümlülükler ile disiplin hukuku da Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Kamu malı kavramı tanımlanmakta, kamu mallarının hukuki rejimi ve yararlanma usulleri anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türkiyenin İdari Teşkilatı
  • 2- Kamu Görevlileri
  • 3- Kamu Malları
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, tartışma ve konulara ilişkin sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Türkiye?nin İdari Teşkilatı?na İlişkin Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
2 Merkezden Yönetim Teşkilatı
3 Yerinden Yönetim Teşkilatı-Yer Bakımınından Yerinden Yönetim İdareleri
4 Yerinden Yönetim Teşkilatı-Hizmet Bakımınından Yerinden Yönetim İdareleri
5 Kamu Personel Rejimindeki Değişim
6 Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğu
7 Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar
8 Devlet Memurlarının Değerlendirilmesi
9 Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması ve Görevden Uzaklaştırma
10 Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
11 Kamu Mallarının Türleri
12 Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
13 Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
14 Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

İDARE HUKUKU, İSMET GİRİTLİ- PERTEV BİLGEN,-TAYFUN AKGÜNER- KAHRAMAN BERK, BEŞİNCİ BASI, DER YAYINLARI, İSTANBUL 2012. GÜNIŞIĞINDA YÖNETİM, İL HAN ÖZAY, FİLİZ KİTABEVİ, İSTANBUL, 2004. İDARE HUKUKU, METİN GÜNDAY, İMAJ YAYINCILIK, ANKARA 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

İDARE HUKUKU, GENEL ESASLAR, CILT 1, ŞEREF GÖZÜBÜYÜK- TURGUT TAN, 6. BASI, TURHAN KITABEVI, ANKARA, 2013


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31339
Ödev717
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar15115
Final Sınavı25125
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 3 1 1 3 3 1 3 3 2
OC2 2 3 1 1 3 3 1 3 3 2
OC3 2 3 1 1 3 3 1 3 3 2