DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İdare Hukuku II LW 206 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nilay ARAT
Dersin Amacı: Hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, idari faaliyetlerin, idari eylem ve işlemlerin yasal temellerinin açıklanması ve idarenin hukuki sorumluluğuna ilişkin temel ilkelerin tespit edilmesi.
Dersin İçeriği: Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti, idari eylem, idari işlem, idarenin sorumluluğu konularına ilişkin başta anayasal hükümler olmak üzere mevzuat, yargı kararlarında tespit edilen ilkeler ve öğretideki görüşler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kanuni idare ilkesinin idari faaliyetler aracılığı ile nasıl somutlaştığını tespit edebilme becerisi kazanır.
  • 2- İdarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunu tespit edebilme
  • 3- İdarenin maddi sorumluluğunun dayanakları hakkında bilgi sahibidir
  • 4- İdare karşısında açılacak davalarda kullanılacak hukuki bilgiye sahiptir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve konuların sınıfta tartışılması.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 DERS İÇERİĞİ/MATERYAL BİLGİLENDİRMESİ ve İDARENİN FAALİYETLERİ’NE giriş 1
2 KAMU HİZMETİ FAALİYETİ 1,2,3,4
3 KAMU HİZMETİ FAALİYETİ 1,2,3,4
4 KOLLUK FAALİYETİ 1,2,3,4
5 KOLLUK FAALİYETİ 1,2,3,4
6 İDARENİN İŞLEMLERİ 2,3,4
7 Ara Sınavlar
8 Ara Sınavlar
9 İDARENİN İŞLEMLERİ 2,3,4
10 İDARENİN İŞLEMLERİ 2,3,4
11 İDARENİN SORUMLULUĞU 3,4
12 İDARENİN SORUMLULUĞU 3,4
13 İDARİ YAPTIRIMLAR 2,4
14 Pratik Çalışma 1,2,3,4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Cilt I-II-III, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
Lûtfi DURAN, İdare Hukuku Ders Notları, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1982
İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004.
Yıldızhan YAYLA, İdare Hukuku, Beta, İstanbul 2010.
Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara 2015.
İsmet GİRİTLİ, Pertev BİLGEN, Tayfun AKGÜNER, Kahraman BERK, İdare Hukuku, Yedinci Bası, Der Yayınları, İstanbul 2015.
Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, İdare Hukuku, Cilt I Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 11.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2016.
Ender Ethem ATAY, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2016.
Turgut Tan, İdare Hukuku, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.
Turan YILDIRIM, Melikşah YASİN, Nur KAMAN, Eyüp ÖZDEMİR, Gül ÜSTÜN, Özge OKAY TEKİNSOY, İdare Hukuku, On İki Levha, 6.Tıpkı Bası, İstanbul 2017.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31339
Ödev717
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar15115
Final Sınavı25125
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1
OC2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1
OC3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1
OC4 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1