DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukukçular İçin Ekonomi LW 227 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Orhan ŞENER
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mikro, makro ve kalkınma ekonomisinin temel ilkelerini, adalet ile yakından ilgili olan eşitlik, etkinlik ve kamu yararı gibi terimleri öğrenmeleri, gelir dağılımının önemini anlamalarını, ulusların refah düzeyleri farklılıklarını karşılaştırmalarını, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret dengesi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkilerini anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Bu ders hukuk öğrencilerinin günlük yaşantımızda kullanılan temel kavramları ve konuları anlamalarına olanak sağlayacaktır. Böylece, makro ve mikro ekonominin temel konuları genel ekonominin ilkeleri yönünden analiz edilecektir. Dersin ilk bölümü Mikro ekonominin şu konularını içerir: mikro ekonominin temel kavramları arz ve talep yasaları tarafından fiyatın saptanması elastikiyetler devletin piyasa fiyatını kontrolü Tüketici ve üretici dengelerini açıklayan azalan marjinal fayda ve artan maliyetler yasaları tam rekabet ve aksak rekabet (monopol ve oligopol) koşullarında denge. Dersin makro ekonomi bölümleri ise, şu konuları içerir: milli gelirin oluşumu makro ekonomik konular (büyüme, istihdam, fiyat istikrarı ve dış ticaret dengesi) devlet bütçesinin ekonomi üzerindeki etkileri para, bankacılık ve politikaları kalkınma ekonomisi ve makro ekonominin mutluluk ekonomisi gibi güncel konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mikro, makro ve kalkınma ekonomisinin temel ilkelerini anlama
  • 2- Adalet ile yakından ilgili olan eşitlik, etkinlik ve kamu yararı gibi terimleri öğrenmeleri
  • 3- Gelir dağılımının önemini anlama
  • 4- Ulusların refah düzeyleri farklılıklarını karşılaştırma
  • 5- Ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret dengesi ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkilerini anlamalarına olanak sağlayacaktır
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ekonominin temel kavramları
2 Piyasa fiyatlarının oluşması
3 Elastikiyetler
4 Devletin fiyat kontrolü
5 Tüketici davranışı
6 Üretim ve maliyetler
7 Tam ve aksak rekabet piyasaları
8 Milli gelirin oluşumu
9 Makro ekonomik konular
10 Devlet bütçesi
11 Para ve bankacılık
12 Para teorisi ve politikası
13 Ekonomik kalkınma
14 Ekonominin güncel konuları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Orhan Şener, Economics For Lawyers, Beta Yay., 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Tümay ERTEK, Temel Ekonomi, Beta, 2017.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):132


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
OC2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
OC3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
OC4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
OC5 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2