DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Hukuk Tarihi (Seçimlik) LW 238 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mehmet AKAD
Dersin Amacı: Türk Hukukunun ve kurumlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç içinde geçirdiği dönüşümleri mukayeseli olarak gözler önüne sermek suretiyle hukuk sistemimizin güncel sorunları üzerinde düşündürmektir.
Dersin İçeriği: Bu derste genel olarak, geçmişte yürürlülükte bulunan hukuk kurallarının hangi toplumsal, ekonomik, kültürel veya coğrafi etkiler altında oluştuğu, bu kuralların hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıktığı, siyasal ve sosyal gelişmeler ile hukuk düzeni arasında ne gibi etkileşimlerin olduğu ele alınmaktadır. Ayrıca, hukuksal kurumların ve kuralların tarihsel gelişimi farklı hukuk sistemleri ile karşılaştırılmak suretiyle anlatılmaktadır. Bu ders, esas olarak, 2 ana başlık altında incelenmektedir:
- Tanzimat` ın ilanı sonrası dönem (Sened-i İttifak ve esasen Tanzimat` ın ilanıyla başlayan Batı hukuku ile İslam hukukunun birlikte egemen olduğu, karma bir özellik gösteren bir dönem),
- Cumhuriyet` in ilanı sonrası dönem (Cumhuriyet` in ilanı ile mutlak olarak Batı hukukunun ve ilkelerinin benimsendiği çağdaş dönem).
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1.Türk Hukuk Tarihine ilişkin ilgili temel kavramlar
  • 2- 2.Türk Hukuk Tarihinin unsurları
  • 3- 3.Türk Hukuk Tarihi unsurları ile diğer özellikleri arasındaki farklar
  • 4- 4.Türk Hukuk Tarihi ne ilişkin genel bilgiler
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Temel Kavramlar
2 Resepsiyon Kavramı
3 Resepsiyon Nedenleri
4 Resepsiyonun Farklı Çeşitleri
5 Resepsiyon Süreci
6 Umumi Hukuk Tarihinde Resepsiyon Örnekleri
7 Osmanlı Hukuku'nda Resepsiyon
8 Tanzimat Öncesi Yenileşme Çabaları
9 Tanzimat Döneminden İtibaren Resepsiyon Hareketleri
10 Kamu Hukuku Alanında Resepsiyon
11 Özel Hukuk Alanında Resepsiyon
12 Cumhuriyet Dönemi?nde Resepsiyon
13 Resepsiyon Öncesi Hukukta Reform Çalışmaları
14 Cumhuriyet Döneminde Gerçekleştirilen Resepsiyonun Değerlendirilmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Gülnihal Bozkurt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1996.


DİĞER KAYNAKLAR

-


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 2
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 16 102


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11717
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 3 1 2            
OC2 2 3 2 3            
OC3 2 3 3 2            
OC4 3 3 3 3