DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Eşya Hukuku I LW 301 Bahar 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özge Uzun Kazmacı & Ahmet Ayar
Dersin Amacı: 1 Eşya Hukukunun öneminin ve mantığının kavranmasını sağlamak.
2. Eşya hukukunun temel kavram ve ilkelerini analiz etmek.
3. Eşya hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin edinilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: Eşya Hukuku I dersinin konusunu, ayni haklar, ayni hakkın unsurları, diğer haklardan ayrılan yönleri, zilyedlik kavramı ve niteliği, zilyedliğin iktisabı ve kaybı, zilyedliğin korunması, tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicili teşkilatı ve devletin sorumluluğu, tapu kütüğüne yapılan kayıtların geçerliliği meselesi ve hükümsüzlük halleri, mülkiyet kavramı ve unsurları, mülkiyetin konusu ve kapsamı, taşınır ve taşınmaz mallarda mülkiyet, mülkiyetin iktisabı, kaybı ve takyitleri oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mezun olduktan sonra ihtiyaç duyacakları temel eşya hukuku kavram ve ilkelerini kullanma.
  • 2- Uygulamada karşılaşılan bir hukuki ilişkinin hukuki nitelendirmesini yaparak hangi eşya hukuku kurallarının uygulanacağını tespit etme.
  • 3- Eşya Hukuku ile ilgili yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme.
  • 4- İş hayatında avukat/hâkim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri eşya hukuku sorunlarını çözebilme.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Eşya hukukunun konusu; Zilyetlik kavramı
2 Zilyetliğin kazanılması ve kaybı
3 Zilyetliğin korunması I
4 Zilyetliğin korunması II; Haksız zilyetlikte iade
5 Tapu sicili kavramı ve unsurları; Tapu sicili sistemimize hâkim olan prensipler; Devletin sorumluluğu
6 Taşınmaza ait kütük sayfasına yapılacak kayıtlar, ayni hakların tescili, terkini, değiştirilmesi
7 Ara Sınav
8 Ara Sınav
9 Şerhler, beyanlar
10 Tescilin hükmü; Tapu sicilinin düzeltilmesi
11 Mülkiyet; Mülkiyetin içeriği; Mülkiyet hakkının korunması
12 Bütünleyici parça ve eklenti kavramları
13 Paylı mülkiyet- elbirliği mülkiyeti
14 Taşınmaz mülkiyetinin konusu- tescille kazanılması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- ERMAN, HASAN, EŞYA HUKUKU DERSLERİ, İSTANBUL 2018.
- OĞUZMAN, KEMAL/ SELİÇİ, ÖZER/ OKTAY- ÖZDEMİR, SAİBE, EŞYA HUKUKU, İSTANBUL 2018.
- SİRMEN, LALE, EŞYA HUKUKU, ANKARA,2019


DİĞER KAYNAKLAR

- NOMER, HALUK NAMİ/ ERGÜNE, M. SERKAN, EŞYA HUKUKU, İSTANBUL, 2019.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31442
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31442
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar188
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):104


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3     2 3 3 2   3 2
OC2 3   1   2 3     2 2
OC3   3 1 2 2   2 3   2
OC4   2   2 3   2 2   3