DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Eşya Hukuku II LW 302 Bahar 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Özge Uzun Kazmacı
Dersin Amacı: 1 Eşya Hukukunun öneminin ve mantığının kavranmasını sağlamak.
2. Eşya hukukunun temel kavram ve ilkelerini analiz etmek.
3. Eşya hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin edinilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: Eşya Hukuku II dersinin konusunu, taşınmaz mülkiyetinin özel bir çeşidi olan kat mülkiyeti, taşınır mülkiyeti, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel eşya hukuku kavram ve ilkelerini kullanma,
  • 2- Uygulamada karşılaşılan bir hukuki ilişkinin hukuki nitelendirmesini yaparak, hukuki ilişkiye hangi eşya hukuku kurallarının uygulanacağını tespit etme,
  • 3- Eşya Hukuku ile ilgili yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme,
  • 4- Eşya hukukundan doğan uyuşmazlıkları çözebilme becerilerini kazanır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kat mülkiyeti, kavram, nitelik, kurulması, kat irtifakı
2 Kat maliklerinin hak ve borçları, yükümlülükleri,
3 Kat malikleri kurulu ve yönetim,
4 Kat mülkiyeti düzeninin iyi işlemesi için alınan tedbirler
5 Kat mülkiyetinin sona ermesi
6 Devre mülk hakkı, taşınır mülkiyeti, konusu, kazanılması, kaybı
7 Sınırlı ayni haklar
8 İrtifak hakları
9 Taşınmaz yükü
10 Rehin hakları, kavram, çeşitleri
11 Taşınmaz rehni
12 İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi
13 Taşınır rehni, çeşitleri, hakim olan prensipler
14 Teslime bağlı rehin, hayvan rehni, bir sicile tescili zorunlu taşınır malın rehni


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

ERMAN, HASAN, EŞYA HUKUKU DERSLERİ, 6. BASIM, İSTANBUL 2016.
OĞUZMAN, KEMAL/ SELİÇİ, ÖZER/ OKTAY- ÖZDEMİR, SAİBE, EŞYA HUKUKU, 19. BASI, İSTANBUL 2016.
SİRMEN, LALE, EŞYA HUKUKU, 4.BASI, ANKARA, 2016


DİĞER KAYNAKLAR

ERTAŞ, ŞEREF, EŞYA HUKUKU, 10. BASI, İSTANBUL 2012.
AYBAY, AYDIN/ HATEMİ, HÜSEYİN, EŞYA HUKUKU, GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 3. BASI, İSTANBUL 2012.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31442
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31442
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar188
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):104


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3     2 3 3 2   3 2
OC2 3   1   2 3 2   2 2
OC3   3 1 2 2   2 3   2
OC4   2   2 3   2 2   3