DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medeni Usul Hukuku I LW 309 Güz 03+01+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Subjektif hakların gerçekleştirilmesini sağlayacak yargı teşkilatını öğrenmek
2. Dava teorisi ve davanın hangi mahkeme ve hangi yer mahkemesinde açılacağını ayırt etmek
3. Yargı görevlilerini ve onların rol, hak ve sorumluluklarını anlamak
Dersin İçeriği: Medeni Usul Hukuku: Medeni Usul Hukukunun yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, yorum, hakim olan ilkeler yargı mahkemeler yargı görevlileri dava usul işlemleri davanın tarafları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yargı teşkilatını sınıflandırır.
  • 2- Medeni Usul Hukukunun yer ve zaman bakımından uygulama alanını değerlendirir.
  • 3- Mahkemeler ve yargı görevlilerini karşılaştırabilir.
  • 4- Davaların hangi ve hangi yer mahkemesinde açılacağını belirler.
  • 5- Davanın taraflarını kararlaştırır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders ve uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Medeni usul hukukuna giriş, kaynaklar, kavramlar, yargı yolları, yargı yolu uyuşmazlığı, dava teorisine ilişkin genel prensipler Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
2 Görev, Özel Mahkeme ve Genel Mahkeme Ayrımı, Genel Mahkemelerde Görev Ayrımı, Görevsizlik Kararı, Yetki, Genel Yetki Kuralı Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
3 Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları, Kesin Yetki Kuralları, Yetki Sözleşmesi, Yetkisizlik Kararı Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
4 Hakimlerin Yasaklılığı ve Reddi, Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
5 Yargılamaya Hakim Olan İlkeler, Davanın Tarafları, Davaya Vekalet Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
6 Obejktif ve Subjektif Dava Birleşmesi, Davaya Feri Müdahale, Asli Müdahale, Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
7 Vize Sınavları Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
8 Vize Sınavları Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
9 Dava Çeşitleri, Usuli İşlemler Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
10 Dava Şartları ve İlk İtirazlar, Davanın Açılması, Davaya Cevap, Teksif İlkesi, Islah, Ön İnceleme, Tahkikat, Tarafların Duruşmaya Gelmemesi Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
11 Ön Sorun, Bekletici Sorun, Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Hüküm, İspat Hukuku, İspat Hakkı, İspat Yükü, İkrar Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
12 Senetle İspat Kuralları, Kesin Deliler, Senet, İmzanın İnkarı, Delil Başlangıcı, Yemin, İsticvap, Kesin Hüküm Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
13 Takdiri Deliller, Belge, Elektronik Postaların Delil Değeri, Tanık, Bilirkişi, Keşif, Özel Hüküm Sebepleri Kaynaklardan ilgili kısımların okunması
14 Davayı Sona Erdiren Usul İşlemleri, Dava Konusunun Devri, Pratik çalışma Kaynaklardan ilgili kısımların okunması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Baki Kuru: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/Muhammet Ozekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı (İstanbul 2017)

Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, (İstanbul 2014)

Yavuz Alangoya/Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları (Istanbul 2011)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12448
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12448
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 1         2   2 3
OC2 3 1     2   2 1 1 2
OC3 3       1   2 2 1 2
OC4 2 2     2   3   3 1
OC5 1 2         2 1 3