DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medeni Usul Hukuku II LW 310 Bahar 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ertan Yardım
Dersin Amacı: 1. Hüküm, hükmün içeriği ve hükme karşı gidilebilecek hukuki çareleri bilmek
2. Davada masraflar ve adli yardım, yargılama usulleri, geçici hukuki koruma gibi davayı etkileyebilecek hususları bilmek
3. Mahkemelere alternatif teşkil edecek tahkim usulünü anlamak
4. Temel insan haklarının korunmasında esas teşkil edecek İnsan Hakları Mahkemesine kişisel başvuru imkanlarını öğrenmek
Dersin İçeriği: Medeni Usul Hukuku: İspat ve deliller, karar ve hüküm, kanun yolları, istinaf, yargılama giderleri ve adli yardım, özel yargılama usulleri, geçici hukuki koruma, tahkim, insan hakları mahkemesine kişisel başvuru
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hüküm ve hükme karşı hukuki çareleri kavrar.
  • 2- Yargılama giderleri, adli yardım ve özel yargılama usulleri ve geçici hukuki koruma özel durumları sınıflandırabilir.
  • 3- Tahkim alanında çalışabilir.
  • 4- İnsan Hakları Mahkemesine kişisel başvuru yapabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders ve uygulama


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Genel Kavramlar, Hükmün Tashihi ve Tavzihi Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
2 Genel Olarak Kanun Yolları, Eski ve Yeni Kanun Yolu Sistemleri, Başvurunun Genel Şartları Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
3 İstinaf Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
4 İstinaf Sonrası Temyiz Aşaması Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
5 Pratik Çalışma, İstinaf Öncesi Temyiz Aşaması Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
6 Karar Düzeltme ve Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
7 Vize Sınavları
8 Vize Sınavları
9 Kesin Hüküm Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
10 Yargılamanın Yenilenmesi Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
11 Yargılama Giderleri ve Adli Yardım Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
12 İhtiyati Tedbirler Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
13 Çekişmesiz Yargı İşleri, Arabuluculuk Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı
14 Tahkim, Pratik Çalışma Kaynaklardan ilgili bölümler okunmalı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, İstanbul 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/Muhammet Ozekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı (İstanbul 2017)

Abdurrahim Karslı, Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, (İstanbul 2014)

Yavuz Alangoya/Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları (Istanbul 2011)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12336
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 2   1   1 1   2
OC2 2           3 1 2 2
OC3     3       2   1  
OC4     3       2   1