DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Şirketler Hukuku LW 316 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Argun KARAMANLIOĞLU
Dersin Amacı: 1. Şirketler hukuku hakkında bilgi edindirme
2. Şirket kuruluşları ve şirket işleyişleri ile Şirketler Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözebilme yeteneği kazandırma
Dersin İçeriği: Şirket kavramı, tüzel kişilik, adi şirket, şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, anonim şirketler, limited şirketler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Şirketin unsurlarını anlayabilme
  • 2- Şirketlere ilişkin temel ilkeleri kavrayabilme
  • 3- Şirket tipleri arasındaki temel farkları ayırt edebilme
  • 4- Şirket ortaklarının hak ve yükümlülükleri konusunu değerlendirme
  • 5- Şirketin üçüncü kişilerle ilgili yükümlülüklerini değerlendirme
  • 6- Şirket yöneticilerinin sorumluluğunu yorumlayabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Şirket kavramı, unsurları, şirket türleri 1
2 Adi ortaklık 1, 2
3 Adi ortaklık, ticaret şirketleri, tüzel kişilik 1, 2, 3
4 Kollektif Şirket, kuruluşu, çalışması ve sona ermesi 3, 4, 5, 6
5 Komandit Şirket, sermaye şirketlerine giriş 2, 3, 4
6 Anonim Şirket, kuruluşu, şirketin organları 1, 2, 3
7 Genel Kurul, toplanması, kararları, genel kurul kararlarının iptali 4, 5, 6
8 Yönetim Kurulu, seçimi, görev ve yetkileri, sorumlulukları 4, 5, 6
9 Denetim 4, 5, 6
10 Pay sahibi, hakları, anonim şirketin çıkarabileceği menkul kıymetler 4, 5
11 Anonim şirketlerin sona ermesi, tasfiyesi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 4, 5, 6
12 Limited şirket, kuruluş 3, 4
13 Limited şirketin organları, genel kurul, müdürler, müdürlerin sorumluluğu 4, 5, 6
14 Limited şirketin sona ermesi ve tasfiyesi 4, 5 , 6


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.
Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı, Şirketler Hukuku, Dora Yayınları, Bursa, 2013.
Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet Yayınları, Ankara, 2016.
Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku: Anonim ve Limited Ortaklıklar , Tek Kişi Ortaklığı , Ortaklıklar Topluluğu , Birleşme , Bölünme , Tür Değiştirme , Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015.
Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.
İsmail Kırca/Feyzan Şehirali Çelik/Çağlar Manavgat, Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013.
DİĞER KAYNAKLAR

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay içtihatları ve ilgili bilimsel makaleler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama14114
Ödev144
Diğer Uygulamalara Hazırlık12336
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3