DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak Hukuku LW 323 Güz 03+02+00 Zorunlu 3 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Esra Hamamcıoğlu
Dersin Amacı: 1. Öğrencilere ticaret hukukunun temel konularını öğretme ve bu bilgileri kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğini geliştirme
2. Ticari hayattaki hukuki sorunları kavrayabilme, onları öngörebilme ve gerekirse bu sorunlarla baş edebilme.
3. Kıymetli evrak hukukunun temel bilgilerini almalarını, poliçe, bono ve çek kavramlarını sağlama.
Dersin İçeriği: Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.
Kıymetli evrak hukuku dersinin amacı ise, kıymetli evrak hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada çıkan sorunları detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ticari işletme kavramını ve bununla ilgili işlemleri kavrama, tanıma
  • 2- Tacir sıfatını ve tacir sıfatına bağlanan sonuçları kavrama, tanıma
  • 3- Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve haksız rekabet kavramlarının tanıma ve kavrama
  • 4- Tacir yardımcılarından ticari temsilci, acente, tek satıcı kurumlarını tanıma
  • 5- Cari hesap, ticari defterleri tanıma
  • 6- Kıymetli evrakın temel ilkeleri, türleri ve hukuki nitelikleri, ciro, cironun türleri ve niteliğini öğrenme
  • 7- Kambiyo senetlerinden poliçe, bono ve çekin unsurlarını kavrama
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı ve öğrencilerin derse aktif katılımıyla tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Ticari İşletme Hukuku'na giriş ve tarihçe 1
2 Ticari işletme (Tanımı ve unsurları, türleri, malvarlığı) 1
3 Ticari işletme (Ticari işletmede merkez ve şube, ticari işletmenin devri ve birleşmesi, ticari işletme rehni) 1
4 Ticari iş ve sonuçları (Adi iş- ticari iş ayrımının önemi, ticari işin ölçütleri, ticari işlere bağlı sonuçlar), ticari hükümler, ticari yargı 1
5 Tacir sıfatı ve tacir olmanın sonuçları 2
6 Gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımı ve buna bağlanan hukuki sonuçlar 2
7 Gerçek ve tüzel kişilere ait ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet 3
8 Ticari defterler, ticaret sicili 5
9 Tacir yardımcıları (Bağımlı tacir yardımcıları: Ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı Bağımsız tacir yardımcıları: Acente, simsar, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu) 4
10 Kıymetli evrak hukukunun genel esasları, kıymetli evrakın ziyaı, iptali ve kıymetli evrak hukukunda sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler 6
11 Kıymetli evrakta ciro, cironun türleri, niteliği ve hukuki sonuçları 6
12 Poliçe 7
13 Bono 7
14 Çek, çekin ödenmesi ve ödememenin sonuçları 7


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2016.
Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Turhan Kitabevi, Ankara 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Mehmet Bahtiyar, Ticari İşletme Hukuku Ders Notları, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.
Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015.

Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notları, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.
Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Uygulama14228
Ödev428
Diğer Uygulamalara Hazırlık9218
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3