DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Devletler Özel Hukuku I LW 401 Güz 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ekin HACİBEKİROĞLU ÖMEROĞLU
Dersin Amacı: Yabancı kanunların tatbikinin söz konusu olabileceği milletlerarası özel hukuku kaidelerimizin uygulanması metodlarını öğrenciye aktarmak.
Dersin İçeriği: Devletler Özel Hukuku I dersinde esas olarak, milletlerarası özel hukukunda kanunlar ihtilafı kaidelerinin hukuki niteliği ve nevileri, atıf kavramı, bağlama kaideleri, kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, önmesele, kamu düzenine uygunluk kaidesi, Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kanunlar ihtilafı kurallarının özellikleri öğrenilir.
  • 2- Kanunlar ihtilafı alanında hukuk seçiminin ne olduğu anlatılır.
  • 3- Bağlama kurallarının anlamı öğrenilir.
  • 4- Kamu düzeni ve doğrudan uygulanan kuralların hukuk seçimi içerisindeki yeri öğrenilir.
  • 5- Türk vatandaşlığın kazanılması ve kaybı öğrenilir.
  • 6- Özel hukuk ilişkilerinde yabancı hukukun nasıl uygulanacağı anlatılır.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Milletlerarası Özel Hukuk Kavramı ve İçeriği Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 1
2 Kanunlar İhtilafı Kulları ve Unsurları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 1,3
3 Vasıflandırma Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 1,3
4 Yabancı Hukukun Tatbiki Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 1,3,6
5 Kamu Düzeni, Doğrudan Uygulanan Kurallar Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 4
6 Genel Kanunlar İhitlafı Kuralları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 6
7 Aile Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları: Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 6
8 Aile Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları: Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 6
9 Eşya Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 6
10 Borçlar Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 2,6
11 Borçlar Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilafı Kuralları Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 2,6
12 Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel Doktrini Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 5
13 Türk Vatandaşlığının Kazanılması Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 5
14 Türk Vatandaşlığının Kaybı Aşağıdaki kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir 5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, 22. bs., Beta, İstanbul, 2017.
Cemal Şanlı, Milletlerarası Özel Hukuk, 5. bs., Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016.
Aysel Çelikel, Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, 14. bs., Beta, İstanbul, 2016.
Ergin Nomer, Vatandaşlık Hukuku, 22. bs., Filiz Kitapevi, İstanbul, 2016.


DİĞER KAYNAKLAR

Dersle ilgili kaynak kitaplar, ders notları, uygulama çalışmalarına ilişkin notlar, slaytlar vb.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar188
Final Sınavı188
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2
OC2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2
OC3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3
OC4 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3
OC5 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1
OC6 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2