DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ceza Usul Hukuku I LW 407 Güz 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Fulya ERMAN
Dersin Amacı: 1. Bir hukuk devletinde ceza yargılamasının hangi ilkeler çerçevesinde nasıl yapıldığını öğretmek,
2. Ceza muhakemesinin soruşturma evresine katılan süjelerin hak, yetki, görev ve yükümlülüklerini göstermektir.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriğini ceza muhakemesinin amacı, işlevi, bu hukuk dalının kaynakları, kaynakların yorumu, ceza muhakemesi kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması, muhakeme şartları, soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri, soruşturma evresinin süjeleri, soruşturma evresinde delillerin toplanması, koruma tedbirleri ve soruşturmadan sonuç çıkartılması konuları oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Ceza muhakemesinin amacını, kaynaklarını ve uygulama alanını öğrenmek .
  • 2- Ceza muhakemesinde soruşturma evresinin işlevini, özelliklerini, nasıl başladığını, bu evredeki süjeleri, bunların hak, görev ve yükümlülüklerini öğrenmek.
  • 3- Soruşturma evresinde delillerin ne şekilde toplandığını öğretmek.
  • 4- Koruma tedbirlerini ve özelliklerini öğrenmek
  • 5- Soruşturmanın ne şekilde sonuçlanabileceğini göstermek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, karar incelemesi, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Ceza muhakemesi hukukunun gayesi, görevi, temel özellikleri, kaynakları, yorumu
2 Ceza muhakemesi yasalarının zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması,
3 Ceza muhakemesi şartları
4 Soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri suç şüphesi, şüphenin öğrenilmesi yolları, soruuşturma evresinin özellikleri
5 Soruşturma evresinin süjeleri iddia makamı (savcı, kolluk, savcı kolluk ilişkileri)
6 Savunma makamı şüpheli, sanık, hakları, yükümlülükleri,
7 Müdafii, hak, yetki ve yükümlülükleri
8 Soruşturma evresinde delillerin toplanması beyan delili (şüpheli ve sanık beyanı, tanık beyanı, tanığın hakları)
9 Belge ve belirti delilleri
10 Koruma tedbirleri yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol
11 Arama, elkoyma, iletişimin denetlenmesi
12 Teknik araçla izleme ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
13 Soruşturmadan sonuç çıkartılması: İddianame düzenlenmesi, takipsizlik kararı, uzlaşma
14 Iddianamenin değerlendirilmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

CENTEL/ZAFER, CEZA MUHAKEMESI HUKUKU, 14. BASKI, ISTANBUL, 2017.


DİĞER KAYNAKLAR

1- CUMHUR ŞAHIN, CEZA MUHAKEMESI HUKUKU I, ANKARA, 2007.
2- BAHRI ÖZTÜRK/M.RUHAN ERDEM, UYGULAMALI CEZA MUHAKEMESI HUKUKU, 11. BASKI, ANKARA 2007


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Diğer Uygulamalara Hazırlık19238
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler16116
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3     3     3 1  
OC2 2 3     3     3 1  
OC3 2 3     3     3 1  
OC4 2 3     3     3 1  
OC5 2 3     3     3 1