DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Deniz Ticareti Hukuku LW 417 Güz 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Aslıhan ERBAŞ AÇIKEL
Dersin Amacı: Deniz Ticaret Hukukuna ilişkin temel bilgileri öğrenme
Deniz Ticaret Hukukundaki sözleşme tiplerini tanıma ve değerlendirme
Deniz Ticaret Hukukundaki sorumluluk ilişkilerini yorumlayabilme
Dersin İçeriği: Deniz Ticareti Hukuku dersinde, Deniz Ticareti Hukuku'nun gemi, kaptan, gibi temel kavramları incelenmektedir. Donatan ve donatanın sorumluluğu açıklanmaktadır. Navlun sözleşmesi incelenmektedir. Özellikle gemi tahsis sözleşmeleri üzerinde durulmakta ve çarter sözleşmelerinin gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri incelenmektedir. Gemi tahsis sözleşmeleri ile çarter sözleşmelerinin mukayeseli olarak gemi tahsis sözleşmeleri içindeki yeri belirlenmekte ve tanımı yapılmaktadır. Çarter sözleşmelerinin türleri, türlerin kendilerine münhasır özellikleri ve ortak özellikleri incelenmektedir. Ders kapsamında çarter sözleşmelerindeki taşıyan; taşıtan, donatan, çarterer gibi kavramların içi doldurulmakta, bu şahısların hukuki sorumluluklarına değinilmektedir. Uygulamada kullanılan tip sözleşmelerin çevirisi yapılarak karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Deniz Ticaret Hukuku'na ilişkin temel bilgileri tanıma
  • 2- Deniz Ticaret Hukuku'ndaki sözleşme tiplerini tanıma ve değerlendirme
  • 3- Deniz Ticaret Hukuku'ndaki sorumluluk ilişkilerini yorumlayabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, soru-cevap, pratik çalışmalar, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Deniz Ticareti Hukukunun Anlamı ve Önemi; Gemi Tanımı ve Türleri; Türk Bayrağını Çekme Hakkı
2 Türk Gemi Sicili, Sicil Karineleri, Türk Uluslararası Gemi Sicili
3 Geminin ve Yapı Halindeki Gemilerin Mülkiyetinin Kazanılması ve Kaybı
4 Gemi İpoteği, Kurulması, Kapsamı
5 Kaptan
6 Donatan, Donatma İştiraki, Donatanın Sorumluluğu
7 Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması
8 Vize Sınavı
9 Gemi Kira Sözleşmesi ve Çarteri Sözleşmesi
10 Navlun Sözleşmesi, Tanımı, Unsurları, Tarafları, Türleri ve İfası(1), Yükleme, FIO Kaydı, Yükle İlgili Yükümlülükler
11 Navlun Sözleşmesinin İfası (2), Güverte Yükü, Bekleme Süreleri
12 Konişmento
13 Taşıyan ve Taşıyanın Sorumluluğu
14 Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Prof. Dr. Rayegan KENDER/Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL/Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU, Deniz Ticaret Hukuku Temel Bilgiler, İstanbul, 2012.


DİĞER KAYNAKLAR

Ders notları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Uygulama14114
Diğer Uygulamalara Hazırlık14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13226
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3