DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Rekabet Hukuku (Seçimlik Ders) LW 419 Güz 02+00+00 Seçmeli 2 3
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Gözde ATASAYAN
Dersin Amacı: 1. Rekabet Hukuku hakkında genel bilgi verilmesini sağlama.
2. Rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması tanıma ve değerlendirme.
Dersin İçeriği: Bu derste, rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması, Rekabet Kurumu ile Rekabet Kurulu’nun yetkileri tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Rekabet, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması gibi Rekabet Hukuku gibi Rekabet Hukuku ile ilgili temel kavramları ayırt edebilir.
  • 2- 2. Rekabet Hukuku?na ilişkin hukuki problemleri çözebilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, soru cevap, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Rekabet Hukukunun Tarihi Gelişimi
2 ?Rekabet? Kavramı ve Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
3 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler
4 Rekabet Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlara Genel Bakış
5 Rekabet Hukuku Anlaşmaları Anlaşma Koşulları
6 Uyumlu Eylem ve Uyumlu Eylem Karinesi
7 Rekabet Hukuku?nda Teşebbüsler ve Teşebbüs Birlikleri
8 Yatay ve Dikey Rekabet Kısıtlamaları
9 Rekabet Hukukunda Muafiyet
10 Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması
11 Birleşme ve Devralma
12 Rekabet İhlali Yaptırımları
13 Rekabet Kurumu ve Rekabet Kurulu?nun yetkileri
14 Rekabet Kurumu ve Rekabet Kurulu?nun yetkileri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

İ. Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Bursa, 2010.
Pelin Güven, Rekabet Hukuku, Ankara, 2009.
Mustafa Ateş, Rekabet Hukukuna Giriş, Ankara, 2013.


DİĞER KAYNAKLAR

www.rekabet.gov.tr adresinden erişilebilen Rekabet Hukuku mevzuatı ve Rekabet Kurulu kararları.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı11212
Toplam İş Yükü (saat):50


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
OC2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3