DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bireysel İş Hukuku LW 427 Güz 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Deniz UGAN ÇATALKAYA
Dersin Amacı: 1. İnsanlık tarihini büyük ölçüde etkileyen iş hukuku tarihinin anlaşılması ve öneminin kavranması
2. Üretim ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesinin temeli olan iş ilişkisinin hükümleri ve sonuçlarını, buna ilişkin pozitif düzenlemelerle birlikte analiz etmek
3. Uygulamada, bireysel iş ilişkilerine ilişkin karşılaşılabilecek her tip uyuşmazlıkta doğru yaklaşımla doğru çözüme ulaşmayı sağlayacak teorik ve pratik alt yapıyı oluşturmak
Dersin İçeriği: İş hukukunun tarihi gelişimi İş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, iş yeri ve işletme) iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel iş hukuku kavram ve ilkelerini kullanma
  • 2- Uygulamada karşılaşılan bir hukuki ilişkinin hukuki nitelendirmesini yaparak iş ilişkisi olup olmadığını tespit etme
  • 3- İş ilişkileri konusunda yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme
  • 4- İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri iş hukuku sorunlarını çözebilme
  • 5- Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazanma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONULARIN TEORİK DERSLERDE ANLATIMI VE SONRASINDA, BELİRLİ KONULARDA ARAŞTIRMA YAPARAK ÖDEV HAZIRLAMA, YARGITAY KARARLARI İNCELEME, UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK UYUŞMAZLIKLAR DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN PRATİK ÇALIŞMALARA HAZIRLIKLI GELME VE KATILMA


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 İş Hukukunun konusu ve nitelikleri İş Hukukunun tarihi gelişimi İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş Hukukunun kaynakları 1-3
2 İş Hukukunun temel kavramları (işçi, çırak, stajyer, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme) İş Kanununun kapsamı 1-3
3 İş sözleşmesinin tanımı ve iş ilişkisi iş sözleşmesinin unsurları iş sözleşmesinin hukuki nitelikleri 1-2-3
4 İş sözleşmesinin türleri (Borçlar Kanunu ve İş Kanununda düzenlenen iş sözleşmeleri, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri) 2-3-4
5 İş sözleşmesinin türleri (tam süreli ve kısmi süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, deneme süreli olan ve olmayan iş sözleşmeleri, takım sözleşmesi, geçici iş ilişkisi) 2-3-4
6 Çalışma koşullarının düzenlenmesi, iş sözleşmesinin yapılması (tarafların ehliyeti, iş hukukunda sözleşme serbestisinin sınırlandırılması, iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü) 3-4-5
7 Ara sınav 5
8 İş sözleşmesinden doğan borçlar (işçinin borçları: iş görme borcu, işverenin talimatına uyma borcu, sadakat borcu, rekabet etmeme borcu) 2-3-4
9 İş sözleşmesinden doğan borçlar (işverenin borçları: ücret ödeme, işçiyi koruma, eşit davranma borcu ve diğer borçlar) 2-3-4
10 İşin düzenlenmesi (çalışma süreleri: normal çalışma, fazla çalışma, ara dinlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin) 3-4
11 İş sözleşmesinin sona ermesi (sözleşmeyi bildirimsiz sona erdiren durumlar, iş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona ermesi) 3-4
12 İş sözleşmesinin sona ermesi (süreli fesih bildirimi, süresiz fesih bildirimi) 3-4
13 Toplu işçi çıkarma 3-4
14 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları (ibraname, kıdem tazminatı) 3-4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

ÇELİK, NURİ/CANİKLİOĞLU, NURŞEN/CANBOLAT, TALAT, İŞ HUKUKU DERSLERİ, YENİLENMİŞ 30. BASI, İSTANBUL 2017


DİĞER KAYNAKLAR

PROF. DR. SARPER SÜZEK, İŞ HUKUKU, YENİLENMİŞ 14. BASKI, İSTANBUL 2017
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati12336
Uygulama12224
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13226
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar166
Final Sınavı188
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 1 2 3 1 2 2 3 3 3
OC2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1
OC3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2
OC4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3
OC5 2 2 3 3 2 1 1 2 3 3