DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sigorta Hukuku LW 434 Bahar 02+01+00 Zorunlu 2 4
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok.
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Aslıhan ERBAŞ AÇIKEL
Dersin Amacı: 1. Sigorta hukukunun genel prensipleri hakkında bilgi edindirme
2. Sigorta sistemi ve sigorta sözleşmelerinin özelliklerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği: Sigorta kavramı, Sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta şirketlerinin denetimi, sözleşmelerin kurulması, sigortacının hak ve yükümlülükleri, sigorta ettirenin hak ve borçları, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, tazminat ve sigortacının halefiyeti.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sigorta kavramı, sigorta sözleşmesini öğrenir.
  • 2- Sigorta sözleşmesinin kuruluşu, özelliklerini tanır.
  • 3- Sigorta sözleşmelerinin türlerini birbirinden ayırt eder.
  • 4- Sigorta şirketlerinin denetiminin nasıl cereyan ettiğini öğrenir.
  • 5- Sigortacının ve sigorta ettirenin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olur.
  • 6- Riziko, rizikonun gerçekleşmesi, tazminatın ödenmesi ile ilgili konuları öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, soru-cevap, pratik çalışmalar, tartışma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Sigorta Kavramı ve Sigorta Hukuku Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
2 Sigorta sözleşmesinin tanımı, unsurları ve tarafları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
3 Sigorta sözleşmesinin hukuki niteliği ve kuruluşu Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
4 Sigorta ettirenin borçları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
5 Sigorta ettirenin borçları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
6 Sigortacının borçları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
7 Sigorta sözleşmesinin sona ermesi - Pratik Çalışma Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
8 Vize Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
9 Mal Sigortaları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
10 Mal Sigortaları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
11 Sorumluluk Sigortaları Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
12 Hayat Sigortası Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
13 Kaza Sigortası, Hastalık ve Sağlık Sigortası Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.
14 Pratik Çalışma Tavsiye edilen kitapların ilgili bölümlerini okuyarak gelinmelidir.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Rayegan Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul, 2017.
Mustafa Çeker, Sigorta Hukuku, Adana, 2013.
Samim Ünan, Sigorta Hukuku Şerhi, 2017


DİĞER KAYNAKLAR

Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay içtihatları ve bilimsel makaleler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Uygulama14114
Diğer Uygulamalara Hazırlık14228
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13226
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OC2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2
OC3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
OC4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OC5 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2
OC6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3