DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Miras Hukuku LW 442 Bahar 03+01+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Hasan ERMAN
Dersin Amacı: 1.Özel mülkiyet hakkının tamamlayıcı ve vazgeçilmez bir parçası olan miras hukukunun öneminin kavranmasını sağlamak.
2. Miras hukukunun temel kavram ve ilkelerini analiz etmek.
3. Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözülmesini sağlayacak teorik ve pratik bilginin edinilmesini sağlamak.


Dersin İçeriği: Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile intikal edebilen hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini ele almaktadır. Bu kapsamda, miras hukukunun temel kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet vs.), yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf kavramı ve ölüme bağlı tasarruf türleri, saklı pay, tenkis, denkleştirme, mirasın geçmesi (intikali), mirasın kazanılması (iktisabı) ve mirasın paylaştırılması konuları incelenmektedir.


Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma.
  • 2- Yasal ve atanmış (iradi, mansup) mirasçıları belirleyebilme.
  • 3- Miras hukukundan doğan uyuşmazlıkları çözebilme.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Miras hukukunun tanımı, özel mülkiyet hakkı ile ilişkisi. Miras hukukunun temel kavramları (mirasbırakan, mirasçı, tereke, külli halefiyet ilkesi vs.)
2 Yasal mirasçılık
3 Ölüme bağlı tasarruf kavramı
4 Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar (vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri)
5 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar I(Mirasçı atama, vasiyet, şart, yükleme vs.)
6 Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar II (Alelade ikame, fevkalade ikame, mirastan feragat, mirasçılıktan çıkarma vs.)
7 Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük, iptal davası
8 Saklı pay kavramı, tasarruf oranının terekeye gore hesaplanması
9 Tenkis
10 Denkleştirme
11 Mirasın geçmesi (intikali)
12 Miras paylarının devri, mirasın kazanılması (iktisabı)
13 Mirasın reddi
14 Mirasın paylaşılması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

DURAL, MUSTAFA/ ÖZ, TURGUT, TÜRK ÖZEL HUKUKU CİLT IV, MİRAS HUKUKU, YENİLENMIŞ 7. BASI, İSTANBUL 2013.

İMRE, ZAHİT/ ERMAN, HASAN, MİRAS HUKUKU, 12.BASIM, İSTANBUL 2016.
DİĞER KAYNAKLAR

ANTALYA, GÖKHAN, MİRAS HUKUKU, 3. BASI, İSTANBUL 2015.DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati28256
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14456
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar5210
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3     2 3 3 2   3 2
OC2 3 3 1   2 3 2 3 2 2
OC3   2   2 2   2 2   3