DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Medya ve İletişim Kuramları NS 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya M.A.
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çiğdem Bozdağ
Dersin Amacı: • İletişim ve medya teorilerindeki temel kavram ve kuramsal yaklaşımları kavramak
• Toplumsal, siyasal ve kültürel değişim için tarihsel gelişim ve iletişim kuramlarındaki değişikliklerin etkilerini tanımlamak
• Güncel toplumlarda medya teknolojileri ile ilgili temel konuları eleştirel bir şekilde yansıtmak ve tartışmak için beceriler geliştirmek.
• Küresel bağlamda medya ve yaratıcı / kültürel politikalardaki farklılık ve benzerlikleri anlama

Dersin İçeriği: Bu ders, iletişim ve medya teorisinin gelişimi ile ilgili anahtar kavramları tanıtmayı hedefler. Derste, medya ve iletişim kuramlarının incelenmesinde tarihsel ve kavramsal temelli bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu derste sırasıyla, temel kavramlar tanıtılacak, daha sonra Frankfurt Okulu, Birmingham Okulu ve Toronto Okulu, politik ekonomi ve kültür / yaratıcı endüstriler yaklaşımları gibi farklı araştırma okullarına odaklanılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kitle iletişim araçlarının ve kitle iletişim süreçlerinin özelliklerini ayırt etmek
  • 2- İletişim ve medya tarihindeki önemli tartışmalarla ilgili olarak eleştirel düşünme, yazma ve iletişim kurma becerisi kazanma
  • 3- Kitle iletişim araçları, kitle iletişimi ve ekonomik, sosyal ve politik değişim arasındaki ilişkiyi eleştirel bir şekilde ele almak
  • 4- Farklı teorik yaklaşımların kitle iletişimine etkilerini karşılaştıran ve karşılaştıran analitik becerilerin geliştirilmesi
  • 5- Kitle iletişim araçları ve yeni medya ile ilgili olarak yeni politika oluşturma alanlarını ayırt edip eleştirel olarak yansıtmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Her öğrenci haftalık konulardan 5 tanesiyle ilgili bir özet yazmaktadır. Ayrıca tüm öğrenciler belli bir haftanın konusunu seçerek bireysel olarak sunum yaparlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
2 Medya Etkileri I: İletim Modeli / Hipodermik Model Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
3 Medya Etkileri II: Sınırlı Etkiler, Kullanımlar ve Doyumlar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
4 Kültür ve İletişim: Frankfurt Okulu Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
5 Kültür ve İletişim: Göstergebilim Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
6 Eleştirel Teori: Politik Ekonomi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
7 Kültürel Çalışmalar ve Aktif Kitle Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
8 Ara Sınav
9 Medium Teorisi: Toronto Okulu Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
10 Feminist Medya Kuramı Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
11 Küreselleşme Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
12 Postmodernite ve Postyapısalcılık Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
13 Bilgi toplumu Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
14 Tüketim ve Gündelik Hayat Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Harold D. Lasswell, “Toplumda İletişimin Yapısı ve İşlevi”, Kitle İletişiminin Süreçleri ve Etkileri. Urbana: Illinois Press Üniversitesi. pp.84-99DİĞER KAYNAKLAR

Elihu Katz. Paul Cobley'de “İletişimin İki Adım Akışı” ed. İletişim KuramlarıVolume 1, New York: Routledge, 2006. s. 136-153
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5840
Sunum/Jüriye Hazırlık13030
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11616
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2                
OC2     3     2 1      
OC3     1       3      
OC4   1     3   2      
OC5 1 2         2