DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Medya Kuramları NS 502 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya M.A.
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çiğdem Bozdağ
Dersin Amacı: • Yeni medya ve teknolojilere dair ana kavramlar ve kuramlar hakkında bilgi edinmek
• Yeni medya alanındaki gelişmelerin sosyal,kültürel ve ekonomik değişim hakkındaki olası sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanmak
• Günümüz toplumlarında yeni teknolojilerle ilgili ana tartışmaları takip etmek ve bunları eleştirel bir biçimde irdeleyebilmek
• Ekonomik,kültürel ve teknolojik yöndeşmeye dair ulusal ve uluslararası bağlamlarda sunulan çeşitli çözümleri analitik olarak irdemele becerisi kazanmak


Dersin İçeriği: Bu ders, çağdaş medyanın sosyal, politik ve teknolojik dinamiklerini inceler. Derste sırasıyla, yeni medya tarihi ve teorisi kültürel ve politik perspektiflerden özetlenerek, yeni medyanın dünyadaki deneyimlerimizi, politik katılımımızı (katılımcı siyaset, kamusal alan, sansür ve hükümet zihniyeti ile ilgili konuları kapsayan) nasıl dönüştürdüğü ve günümüzde yeni medya ile kimlik ve kültür inşası arasındaki ilişkinin nasıl şekillendiği araştırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yeni medya ve eski medya arasındaki farkları tespit etme becerisi kazanmak
  • 2- Yeni medya ve eski medyaya dair temel tartışmalar konusunda düşünme, yazma ve tartışma becersisi kazanmak
  • 3- Ekonomik, kültürel ve teknolojik yöndeşmenin gündelik hayattaki ekonomik ve kültürel sonuçlarını analitik biçimde irdelemek
  • 4- Dijitalleşme ve yöndeşmeye dair üretilen ulusal ve uluslararası politikaların sunduğu çözümlerin etkinliğini etkin biçimde değerlendirme becerisi kazanmak
  • 5- 5. Internet yönetişimi ve dijitalleşme konusunda gelişen yeni siyasaları tespit etmek ve eleştirel biçimde değerlendirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Her öğrenci haftalık konulardan 5 tanesiyle ilgili bir özet yazmaktadır. Ayrıca tüm öğrenciler belli bir haftanın konusunu seçerek sunum ve iki kişilik gruplarla ortak proje yaparlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
2 Toplum ve Teknoloji Analizine Yaklaşımlar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
3 Yeni Medyayı Nitelendirmek Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
4 Bilgi Toplumu ve Ağ Toplumu Tartışmaları Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
5 Yeni Ekonomi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
6 Katılımcı Siyaset ve Demokrasi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
7 Kontrol ve Yönetim Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
8 Gözetleme ve Görünürlük Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
9 Yeni Medya’da Araştırma Yöntemleri Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
10 Yeni Medya, Kimlik ve Gündelik Yaşam Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
11 Dijital Çağda Kişisel İlişkiler Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
12 Yaratıcılık, İnovasyon ve Entelektüel Özgürlük Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
13 Yaratıcılık, İnovasyon ve Entelektüel Özgürlük Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
14 Ders Tekrarı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Manuel Castells (2000). Ağ Toplumunun Yükselişi (Cilt 1) (Bölüm 1. Bilişim Teknolojisi Devrimi). Wiley-Blackwell.

Henry Jenkins (2006). Yakınsama Kültürü: Eski ve Yeni Medyanın Çarpıştığı Yer. New York: New York Üniversitesi Yayınları


DİĞER KAYNAKLAR

Mark Poster (2001). Siber-demokrasi: İnternet ve Kamusal Alan.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 1 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje14040
Ödev5840
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11616
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2                
OC2     3     2 1      
OC3     1       3      
OC4   1     3   2      
OC5 1 2         2      
Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Yeni Medya Kuramları NS 502 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya M.A.
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çiğdem Bozdağ
Dersin Amacı: • Yeni medya ve teknolojilere dair ana kavramlar ve kuramlar hakkında bilgi edinmek
• Yeni medya alanındaki gelişmelerin sosyal,kültürel ve ekonomik değişim hakkındaki olası sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanmak
• Günümüz toplumlarında yeni teknolojilerle ilgili ana tartışmaları takip etmek ve bunları eleştirel bir biçimde irdeleyebilmek
• Ekonomik,kültürel ve teknolojik yöndeşmeye dair ulusal ve uluslararası bağlamlarda sunulan çeşitli çözümleri analitik olarak irdemele becerisi kazanmak


Dersin İçeriği: Bu ders, çağdaş medyanın sosyal, politik ve teknolojik dinamiklerini inceler. Derste sırasıyla, yeni medya tarihi ve teorisi kültürel ve politik perspektiflerden özetlenerek, yeni medyanın dünyadaki deneyimlerimizi, politik katılımımızı (katılımcı siyaset, kamusal alan, sansür ve hükümet zihniyeti ile ilgili konuları kapsayan) nasıl dönüştürdüğü ve günümüzde yeni medya ile kimlik ve kültür inşası arasındaki ilişkinin nasıl şekillendiği araştırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Yeni medya ve eski medya arasındaki farkları tespit etme becerisi kazanmak
  • 2- Yeni medya ve eski medyaya dair temel tartışmalar konusunda düşünme, yazma ve tartışma becersisi kazanmak
  • 3- Ekonomik, kültürel ve teknolojik yöndeşmenin gündelik hayattaki ekonomik ve kültürel sonuçlarını analitik biçimde irdelemek
  • 4- Dijitalleşme ve yöndeşmeye dair üretilen ulusal ve uluslararası politikaların sunduğu çözümlerin etkinliğini etkin biçimde değerlendirme becerisi kazanmak
  • 5- 5. Internet yönetişimi ve dijitalleşme konusunda gelişen yeni siyasaları tespit etmek ve eleştirel biçimde değerlendirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Her öğrenci haftalık konulardan 5 tanesiyle ilgili bir özet yazmaktadır. Ayrıca tüm öğrenciler belli bir haftanın konusunu seçerek sunum ve iki kişilik gruplarla ortak proje yaparlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
2 Toplum ve Teknoloji Analizine Yaklaşımlar Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
3 Yeni Medyayı Nitelendirmek Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
4 Bilgi Toplumu ve Ağ Toplumu Tartışmaları Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
5 Yeni Ekonomi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
6 Katılımcı Siyaset ve Demokrasi Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
7 Kontrol ve Yönetim Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
8 Gözetleme ve Görünürlük Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
9 Yeni Medya’da Araştırma Yöntemleri Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
10 Yeni Medya, Kimlik ve Gündelik Yaşam Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
11 Dijital Çağda Kişisel İlişkiler Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
12 Yaratıcılık, İnovasyon ve Entelektüel Özgürlük Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
13 Yaratıcılık, İnovasyon ve Entelektüel Özgürlük Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
14 Ders Tekrarı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Manuel Castells (2000). Ağ Toplumunun Yükselişi (Cilt 1) (Bölüm 1. Bilişim Teknolojisi Devrimi). Wiley-Blackwell.

Henry Jenkins (2006). Yakınsama Kültürü: Eski ve Yeni Medyanın Çarpıştığı Yer. New York: New York Üniversitesi Yayınları


DİĞER KAYNAKLAR

Mark Poster (2001). Siber-demokrasi: İnternet ve Kamusal Alan.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 1 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 5 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje14040
Ödev5840
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler11616
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2                
OC2     3     2 1      
OC3     1       3      
OC4   1     3   2      
OC5 1 2         2