DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sosyal Medya NS 507 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya M.A.
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çiğdem Bozdağ
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin
- Sosyal medya iletişimini etkileyen toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamikler hakkında iler düzeyde bir kavrayışa sahip olması
- Kullanıcıların sosyal medya araçlarını nasıl adapte edip kullandıklarını anlamaları
- Sosyal medyanın toplumsal hayatın farklı alanlarını nasıl dönüştürdüğüne dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri
- Farklı sosyal medya kampanyası örneklerini eleştirel bir biçimde değerlendirebilmeleri
- Gruplar halinde bir sosyal medya kampanyası geliştirmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Sosyal Medya, sosyal medyanın toplumsal hayatın farklı alanlarına olan etkisinin tartışıldığı bir derstir. Derste, internetin ilk yıllarından itibaren daha katılımcı bir yapıya sahip olan web 2.0’a doğru nasıl evirildiği tartışılacaktır. Bunun yanında derste sosyal ağlar, mahremiyet, yurttaş gazeteciliği, aktivizm ve mobil teknolojiler gibi sosyal medyaya dair kilit konular tartışılacaktır. Ders içinde öğrencilerden bir sosyal medya kampanyası fikri geliştirmeleri ve sosyal medya kampanyasını nasıl analiz edeceklerine dair bir proje geliştirmeleri beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sosyal medya ortamlarının ve bileşenleri hakkında gelişmiş bir anlayışa sahip olmak
  • 2- Farklı sosyal medya platformlarının alımlarını eleştirel olarak değerlendirebilmek
  • 3- Sosyal medyanın politik ekonomisi hakkında eleştirel bir anlayış geliştirmek
  • 4- Sosyal medyada kitle araştırması ve sonuçları hakkında bilgi edinmek
  • 5- Sosyal medya kampanyalarını tasarlayıp, eleştirel bir şekilde değerlendirebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sunumlar, Ders okumaları, grup çalışmaları, sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı
2 Web 1.0’dan Web 2.0’a Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
3 Bağlantısallık ve Ağların Gücü Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
4 Eleştirel Yaklaşımlar. Sosyal Medyanın Ekonomi-politiği Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
5 Sosyal Medya Araştırmaları Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
6 Ara Sınav
7 Sosyal Medya Kampanyaları Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
8 Sosyal Medyada Pazarlama Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
9 Sosyal Medya Kullanıcılar: Üreten-tüketiciler, Dijital Yerliler Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
10 Sosyal Medyada Görsel Kültür: Instagram ve Youtube Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
11 Öğrenci Sunumları Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
12 Mahremiyet ve Sosyal Medya Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
13 Sosyal Medya ve Kurumsal İletişim Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak
14 Sosyal Medya, Siyasi Aktivizm, Aktivizm Önerilen web sitelerini / blogları takip etmek, ders materyallerini okumak


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social media: Defining, developing, and divining. Atlantic Journal of Communication, 23(1), 46-65.

Li, Charlene/Bernoff, Josh. Groundswell. Winning in a world by social technologies. Boston: Harvard business press.

Van Dijck, J. (2013). The culture of connectivity: A critical history of social media. Oxford University Press.

Fuchs, Christian (2009): Information and Communication Technologies and Society A Contribution to the Critique of the Political Economy of the Internet. In: European Journal of Communication 24(1), 69 – 87.


DİĞER KAYNAKLAR


Shirky, Clay (2008): Sharing Anchors Community. In Shirky, Clay: Here comes everybody. Organizing without the organizations. New York: Penguin Books, pp. 25-54.

Benkler, Yochai (2006): Introduction. A Moment of Opportunity and Challenge. In: Benkler, Yochai. The wealth of the networks. How social production transforms markets and freedom . New Haven et al.: Yale University Press, pp. 1 – 35.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12828
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler21428
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı15050
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3                  
OC2 2                  
OC3 2 1                
OC4     2   1   1      
OC5       2   2