DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kalkınmanın Ekonomi Politiği EC 522 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Ekonomi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hasan Tekgüç
Dersin Amacı: Bu ders kalkınma ekonomisine ilgilisi olan öğrencileri hedefler. Kırsal kalkınma ve sanayileşmenin ekonomi politiği ile ilgili sağlam bir temel verir. Ders ekonomik kalkınmanın ana teorilerinin incelenmesiyle başlar, sonrasında önemli spesifik sorunlara ve kalkınma politika tartışmalarına geçer ve bütün bunların genel toplumsal kalkınmaya olan bağlantılarına ilgilenir.
Dersin İçeriği: Her başlık hem teorik olarak, hem de bağlantılı olduğu tarihi ve coğrafi arka plan etrafında ele alınır. Bu ders aynı zamanda öğrencileri kurumların ekonomisi ve ekonomi politiğin kalkınmakta olan ülkelerin kurumsal performansını anlamaktaki önemiyle tanıştırır. Bu çaba, yönetişim, yolsuzluk ve rant-arayışı, kapitalizme geçiş ve buna uygun kurumlar, farklı stratejilerin ve devletin yetişmedeki (catching up) rolü ve demokrasi ve otoriterizmin ekonomik geçişteki rolü gibi konuların ders içeriğinde bulunmasını gerektirir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tarımsal ve kırsal kalkınmanın tanımı yapabilme
  • 2- Tarımsal dönüşümün ana teorilerini açıklayıp karşılaştırabilme ve tarihsel arka plana uygulama
  • 3- Tarımsal kalkınma ile genel kırsal kalkınma arasındaki bağlantıyı açıkça gösterebilme
  • 4- Kalkınmanın ana itkilerini ve Güney?in kalkınma münhanisini araştıran çeşitli teorileri anlama
  • 5- Kalkınmakta olan ülkelerdeki kurumsal performansın kurumlar ekonomisi ve ekonomi politik ile etkilediğini ilişkilendirebilme
  • 6- Kapitalizme geçişi tartışabilme ve bunun için uygun ve gerekli kurumları tanımlayabilme
  • 7- Yeni kurumsal yaklaşımları ana akım politika gündemi ile zıtlaştırarak özetleyebilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Okumalar ve Anlatımlar: Okumalar haftalık olarak verilir ve sınıftaki tartışmanın temelini oluşturacağı göz önünde bulundurularak öğrencilerden ders toplanmadan önce okumaları beklenir.Sunumlar: Öğrencilerin haftalık işlenecek başlıklardan birini önceden hazırlanıp bir defalığa mahsus sınıfta sunmaları beklenir.Tartışmalar: Tartışmalara mantıklı savlar etrafında katkı yapmak özendirilir ve toplam nota katkıda bulunur.Araştırma Makalesi: Dersin konuları ve genel tartışmalara uygun bir başlık etrafında bir araştırma makalesi yazımı her öğrenciden beklenebilir. Duruma göre iki öğrenci ortak bir konu üzerinde çalışabilir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 ÖÇ 2
2 ÖÇ 2
3 ÖÇ 2
4 ÖÇ 2
5 ÖÇ 2
6 ÖÇ 2
7 ÖÇ 2
8 ÖÇ 1 & ÖÇ3
9 ÖÇ 2
10 ÖÇ 1 & ÖÇ3
11 ÖÇ 2
12 ÖÇ 1 & ÖÇ3
13 ÖÇ 1 & ÖÇ3
14 ÖÇ 1 & ÖÇ3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

? Kay, Cristobal (2002), `Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, industrialisation and development?, Third World Quarterly, vol 23 (6), pp. 1073-1102.
? Bhaduri A. (2003) `Structural Change and Economic Development: on the relative roles of effective demand and the price mechanism in a dual economy? in H-J. Chang (ed) Rethinking Development Economics London: Anthem Press. Chapter 10
? Bernstein H. (2002) `Land Reform: Taking a Long(er) View? in Journal of Agrarian Change vol. 2 (4): pp. 433-463.
? Khan, M and Jomo K.S. eds. Rents, Rent-Seeking and Economic Development.Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Introduction, Ch. 1& 2.


DİĞER KAYNAKLAR

? Hariss, J., Hunter, J. and Lewis, C.M., (eds), The New Institutional Economics and Third World Development, London: Routledge, 1995.
? North, D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990
? Khan, M. State Failure in Developing Countries and Strategies of Institutional Reform, in Tungodden, Bertil, Nicholas Stern and Ivar Kolstad (eds) Annual World Bank Conference on Development Economics Europe: Toward Pro-Poor Policies: Aid Institutions and Globalization, Oxford: Oxford University Press and World Bank 2004.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje143.543.5
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12672
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 2   1 3     2  
OC2 2   1 3     2  
OC3 2   1 3   2 2  
OC4 2   1 3   2 2  
OC5 2     3     2  
OC6 2   1 3   2 2  
OC7 2   1 3   2 2