DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İleri Makroekonomi EC 622 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Beste Gün. ASLAN
Dersin Amacı: 1. Öğrencileri makroekonominin temel kavram, ilke ve uygulamalarıyla tanıştırmak.
2. Öğrencilere makroekonomik teoriler, modeller ve konulara karşı derin bir kavrayış kazandırmak.
3. Öğrencilere, çeşitli ekonomik sorunlarla ilgilenen makro modeller hakkında bilgi ve bu modellerin pratik kullanımlarını sunmak.
4. Problem çözme becerilerini geliştirmek.
5. Ekonomik konulara ilişkin analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği: Anaakım macroekonomi teorisi, IS-LM ve AS-AD modelleri, klasik ve Keynesyen tartışmalar, Tüketim ve yatırım, neo-klasik makroekonomi, Yeni Keynesyen makroekonomi, Keynes, Keynesyen Belirsizlik
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- temel makroekonomik modellerin kavranması
  • 2- dünyada var olan ekonomik problemlere çözümlemeler geliştirebilme
  • 3- makroekonomik politikaların açıklanması ve değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler ve derslere atanmış okumalar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dersler, temel konuları kapsayacak ve okumalara çerçeve sunacak şekilde tasarlanmıştır. Ders devam ederken, öğrencilerin gerekli okumaları tamamlamaları gereklidir. Öğrencilerden her dersten önce atanan okumaları tamamlamış olmaları ve tartışmalara bilinçli bir biçimde katılım göstermeleri beklenmektedir. Öğrenciler ofis saatlerini konuyla ilgili şüpheleri gidererek ve okumaları tartışarak değerlendirmeliler.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 The Gross Domestic Product
2 Output and Employment
3 Output and Employment
4 Uncertainty and Expectations
5 Unemployment
6 Consumption and Saving
7 Fiscal Policy
8 Fiscal Policy
9 Capital and Investment
10 Capital and Investment
11 Money and Inflation
12 Money and Inflation
13 Growth and Development
14 Growth and Development


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Branson, W. Makro İktisat (temel makro kavramlar için)
Krugman, P. Ve R. Wells. Makro iktisat (temel makro kavramlar için)
Romer, David. Advanced Macroeconomics, McGraw-Hili.
Sargent, Thomas J. Macroeconomic Theory, Academic Pres.
Snowdon B. Ve H. R. Vane. Modern Macroeconomics.


DİĞER KAYNAKLAR

Branson, W. Makro İktisat (temel makro kavramlar için)
Krugman, P. Ve R. Wells. Makro iktisat (temel makro kavramlar için)
Romer, David. Advanced Macroeconomics, McGraw-Hili.
Sargent, Thomas J. Macroeconomic Theory, Academic Pres.
Snowdon B. Ve H. R. Vane. Modern Macroeconomics.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 40
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev22040
Sunum/Jüriye Hazırlık12222
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık8540
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10440
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3