DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Büyüme Politikası Uygulamaları EC 627 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Ekonomi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Hasan Tekgüç
Dersin Amacı: Dersin amacı, girdi-çıktı tabloları (I-O), sosyal hesaplar matrisi (SAM) ve hesaplanabilir genel denge (CGE) modelleri yoluyla öğrencilere ekonomik büyüme politikaları modellemesini öğretmektir. İleri seviyede ekonomik büyüme teorisi ve makroekonomi bilgisine dayanarak, öğrenciler GAMS program kodu yazarak politika analizi yapmayı öğrenirler.
Dersin İçeriği: 1) Girdi-çıktı tabloları ve analizi
2) Sosyal hesaplar matrisi (SAM) ve SAM modellemesi
3) Hesaplanabilir genel denge modeli
4) Model dinamiği
5) Genel denge modelleri kullanarak politika analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Bir ekonomide sektörler-arası ilişkiler ve bağlantıları anlamak
  • 2- Farklı kaynaklardan verileri toplayarak bir SAM oluşturmak
  • 3- SAM kullanarak politika analizi yapmak
  • 4- CGE modeli kullanarak politika analizi yapmak
  • 5- Simülasyon yapmak ve sonuçlarını yorumlamak
  • 6- Bir CGE modeli geliştirmek ve temel özelliklerini açıklayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Öğrenciler GAMS programını kullanmayı öğrenirler. Dönem sonunda öğrenciler gerçek veya varsayımsal bir SAM kullanarak bir proje hazırlarlar. 5000 kelimelik bir rapor yazarak, statik bir çok-sektörlü CGE modeli yardımıyla bazı politika seçeneklerini (yoksulluğu azaltmak, tarım sübvansiyonları, ticaret politikaları vb.) analiz ederler. Sonuçları sınıfta sunarlar.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Giriş yok 1
2 Bir ekonomide sektörler-arası ilişkiler ve bağlantıları anlamak Burfisher 1
3 Bir ekonomide sektörler-arası ilişkiler ve bağlantıları anlam Burfisher 1
4 Farklı kaynaklardan verileri toplayarak bir SAM oluşturmak Ginsburg & Keyzer 2
5 Farklı kaynaklardan verileri toplayarak bir SAM oluşturmak Ginsburg & Keyzer 2
6 SAM kullanarak politika analizi yapmak Ginsburg & Keyzer 3
7 SAM kullanarak politika analizi yapmak Ginsburg & Keyzer 3
8 CGE modeli kullanarak politika analizi yapmak Hosoe vd. 4
9 CGE modeli kullanarak politika analizi yapmak Hosoe vd. 4
10 Simülasyon yapmak ve sonuçlarını yorumlamak Hosoe vd. 5
11 Simülasyon yapmak ve sonuçlarını yorumlamak Hosoe vd. 5
12 Bir CGE modeli geliştirmek ve temel özelliklerini açıklayabilmek Burfisher 6
13 Bir CGE modeli geliştirmek ve temel özelliklerini açıklayabilmek Burfisher 6
14 Uygulama Hertel vd. 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Makaleler


DİĞER KAYNAKLAR

Thomas W. Hertel ed. (1997). Global Trade Analysis: Modeling and Applications, New York: Cambridge University Press.
Victor Ginsburgh and Michiel Keyzer (1997). The Structure of Applied General Equilibrium Models, MIT Press.
Mary E. Burfisher (2011). Introduction to Computable General Equilibrium Models, Cambridge University Press.
N. Hosoe, K. Gasawa, and H. Hashimoto (2010). Textbook of Computable General Equilibrium Modelling: Programming and Simulations, Palgrave Macmillan.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje145.545.5
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4                
OC5                
OC6