DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uygulamalı Ekonometri EC 628 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Meltem ŞENGÜN UCAL
Dersin Amacı: Uygulamalı Ekonometri, Doktora öğrencileri için hazırlanmış, bilgileri ileri derecede vermeyi amaçlayan bir derstir. Bu ders, öğrencilerin sayısal yeteneklerini geliştirerek onlara çoklu lineer regresyon modellerinde ilerlemede, tahmin yürütmeyi öğrenmede ve uygulamalı ekonomi analizlerini uygulamada gerekli yetkinliği kazandırmayı amaçlar. Bu sayede öğrenciler verilen projelerde sorumluluk alarak, model üretme ve uygulama ve ortaya çıkan sonuçları daha geniş kitlelere ulaştırma yeteneğini kazanır.
Dersin İçeriği: Modeller bağlamında konu hakkında analiz yapılarak, tahmin yürütülerek ve çıkarımda bulunarak, sonrasında ise standart lineer regresyon modellerinin yapısını zaman serileri kullanarak genişletmektir. Dersin içeriği sırasıyla şunlardır: Basit ve Çoklu Lineer Regresyon İncelemesi, Parametrelerin Matris Cebiri Kullanılarak Tahmini, Zaman Serisi Analizi, Birim Kök Testi, Durağanlık, Eşbütünleşme ve VAR Modeli Analizi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Klasik ekonometri tekniklerinin içerik ve sınırlamalarını anlamak
  • 2- Uygulamalı ekonometri konusunda ekonometrik teknikleri uygulayarak, makale ve raporları okumak, yazmak ve yorumlamak
  • 3- Tek ve çok değişkenli zaman serisi modellerini ekonomik problemlere ve somut veri setlerine uygulayabilmek
  • 4- Deneysel araştırmalardaki nedensel etkileri belirlemek konusuna aşina olunmasını sağlamak
  • 5- Tahmin için uygun yöntemleri tespit etmek ve bunları ampirik çalışma ve ekonomik sorularla bağdaştırabilmek
  • 6- Gerektiğinde Eviews, Excel ve diğer uygulamaları uygun hipotezi belirlemek için ekonomik kavramları ilerletmede ve klasik lineer regresyon modelleri için hipotez testlerini yapmada kullanmak
  • 7- Karşılaşılacak ekonomik problemleri aşabilmek için, zaman serisi verilerini doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ödevler, projeler, laboratuar çalışmaları.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Greene, W. Econometric Analysis, 7. Baskı, Prentice Hall, 2011


DİĞER KAYNAKLAR

Faydalı olabilecek diğer kaynaklar Davidson, R., and MacKinnon, J., Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2004, ( Greene?den daha üst seviyede) Greene Johnston, J. and DiNardo, J., Econometric Methods, 4. Baskı, McGraw-Hill, 1997,( Greene ile benzer) and Kennedy, P., A Guide to Econometrics, 4. Baskı, MIT Yayını, 1998, Woolridge, J., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3.Baskı( veya sonraki baskı), Southwestern, 2006 (ya da sonraki baskı) veya Gujarati, D. and Porter (2010), Basic Econometrics, 5. Baskı, McGraw-Hill, Asteriou, D and Hall, S. G.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 2 25
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 4 35
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati000
Laboratuvar000
Uygulama22142
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar430120
Final Sınavı125.525.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4                
OC5                
OC6                
OC7