DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dramaturji ve Performans FD 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Performans Çalışmaları alanında güncel tartışmalar çerçevesinde gösterimde dramaturjik yapının analizini yapabilmek.
Dersin İçeriği: Aristotales`in ortaya koyduğu tragedyanın altı temel öğesinin, bugünün sanatındaki kuramsal ve uygulamalı izdüşümlerinin karakter, olay örgüsü, sahneleme ve metinsellik üzerinden yeniden gözden geçirilmesi ve tartışmaya açılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Tartışma, sunum, görsel malzeme analizi


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  * Poetika (Aristoteles), Mitos-Boyut, 2008
  Poetica / * www.bgst.org/tb/egitim/docs/poetika.doc
  * Karakterin Ölümü (Elinor Fuchs), Dosy Yay, 2003
  * Postdramatic Theater (Hans-Thies Lehmann), Routledge, 1999
  * Zaman / Zemin/ Zuhur, Önsöz, sf.9-21 (Beliz Güçbilmez), Deniz Kitabevi, 2006


  DİĞER KAYNAKLAR


  * Karakterin Ölümü (Mimesis Dergi, haz. Bülent Sezgin)-
  * Gösterimlerin Çözümlenmesi, Sahneye Koyulan (dile getirilen) Metin, sf.228-255, (Patricia Pavis), Dost Yay., 2000
  * Klasik Dramatik Metinleri Bugün Buradan Anlamak, (Çetin Sarıkartal)

  * The Empty Space / Boş Alan (Peter Brook), Penguin Books, 1968
  * Leap into the Void. Reflexions on Postdramatic Theater?, Luk Van den Dries, sf.8-9 / Public Private and political in Postdramatic Theater, Aldo Milohnic, sf.12-13/ Other Grounding Concepts of Logocentricity and Postdramatic Theater, Tomaz Toporisic, sf.16-17 / ? A New Vision of Theater- The Introduction of Video and Film in The Work of Frank Castorf, Rene, Thomas Irmer, sf. 49-51 POSTDRAMATIC CONDITION, Maska-performing arts journal-, winter/spring 2004


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #