DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dramatik Yazım I FD 509 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Dramatik yazım alanındaki temel kuram ve yöntem bilgisi için giriş dersi.
Dersin İçeriği: Dramatik yazım alanındaki temel kuram ve yöntemler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Anlatıbilim alanındaki temel kuram ve yöntemlerle ilgili bilgi ve görüş edinme
  • 2- Hikaye ile ilgili masal ve mitolojiden başlayıp,dijital anlatılara uzanan bütünlüklü bir kavrayış edinme
  • 3- Üç perdeli klasik anlatılarla ilgili yapı ve yöntem bilgisi kazanma
  • 4- Klasik yapı dışındaki hikaye yapılarını, doğu anlatı dairesi ve avant-garde örnekleri inceleyerek analiz yeteneği kazanma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Verilen haftalık okumalarla ilgili ders öncesinde okuma raporu hazırlama, haftalık seçilen filmleri izleyip dersteki metin analizi tartışmalarına sunumlarla katılma.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders Konularına Giriş: İmge ve Temsil
2 Kahramanın Yolculuğuna Giriş Okuma: Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
3 Kahramanın Yolculuğu yapısına göre film analizi İzleme: Mike Nichols, The Graduate (1967)
4 Arketipler ve Psikanalik İncelemeleri Okuma: Carl Gustav Jung – Dört Arketip
5 Gölge arketipi İzleme: Cary Fukunaga, Jane Eyre (2012)
6 Geçmişten günümüze tragedya ve trajik kahramanlar Okuma: Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu
7 Bir modern tragedya örmeği: Anti-Christ İzleme: Lars Von Trier – Anti-Christ (2010)
8 Komedi ve formları: Grotesk kahkaha Okuma: Mihail Bahtin – Rebelais ve Dünyası
9 Grotesk bir yolculuk örneği olarak Transilvanya filmi İzleme: Tony Gatlif – Transilvanya (2016)
10 Doğu Anlatılarına Giriş Okuma: Metin And – Ritüelden Drama
11 Çerçeve Hikaye Yapısı İzleme: Penahi – Ayna (1998)
12 Epizodik Yapı İzleme: Marleen Gorris – Antonia’nın Yazgısı (1997)
13 Kadın Anlatıları ve Avant-Garde İzleme: Sally Potter – Evet (2004)
14 Final inceleme ödevleri için ön sunum Sunumların yazılı teslimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-Joseph Campbell – Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
,Carl Gustav Jung – Dört Arketip
,Nietzsche - Tragedyanın Doğuşu
,Mihail Bahtin – Rebelais ve Dünyası
,Metin And – Ritüelden Drama


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 2 15
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 5 30
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 35
Total: 22 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev8648
Sunum/Jüriye Hazırlık2510
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14684
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3     2 2        
OC2   3 1 2       1  
OC3   3     2 2      
OC4 3   2       1