DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dramatik Yazım II FD 510 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Bu derste Antik Yunan'dan günümüze Gülme, Komedi ve Humour teorileri üzerinde durulacak ve komedya yazarlığı üzerine odaklanılacaktır.
Dersin İçeriği: Komedya yazarlığı bağlamında sınırlandırılmış bu derste “Aristoteles ve Platon’da komik teorisi”, “Gülme ve Delilik İlişkisi: Demokritos'un Gülüşü”, “Beden, cinsiyet, cinsellik ve festival: Bahtin ve Bergson”; “Gülme ve Espiriler: Freud (Rahatlama Kuramı Olarak Gülme)”; “Gülmenin Tehlikeli Nitelikleri: Sanders, Kahkahanın Zaferi: Yıkıcı Tarih Olarak Gülme”; “Komedi ve Gülme Teorisi: Morreal, Gülmeyi Ciddiye Almak”; “Hegel ve Komedi Felsefesi: Zupancic, Sonsuzun fiziği” başlıkları altında teorik derslerin yanı sıra her hafta ele alınan bağlamlarda yazma ödevleri uygulanacak ve metinler derste teori çerçevesinde tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, komedi ve humor teorisi ve tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • 2- Komedi tekniği hakkında fikir sahibi olurlar.
  • 3- Komedya yazma çalışmasında karşılaşılabilecek problem ve engelleri tanıyarak, sorunların üstesinden gelebilecek teknikleri öğrenirler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dramatik Yazım II dersi öncelikle ders içi pratik yazma uygulamalarının yapıldığı ve yazılan metinler üzerine yoğun tartışmaların yapıldığı bir derstir. Öğrencinin derse düzenli devam etmesi, okumaları eksiksiz yapması ve sınıftaki tartışmaya katkı vermesi beklenmektedir. Her hafta hem derste hem de evde yapılmak üzere alıştırmalar verilir. Öğrenciler bu haftalık yazı çalışmalarından ve dönem sonunda yazacakları kısa oyundan notlarını alırlar. Dönem içi çalışmaların 0’u ve dönem sonu ödevin `’ı ile derse katılım toplamında öğrenci nihai notu belirlenir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Aristoteles ve Platon’da komik teorisi Aristoteles – Tractatus Coislianus metni / Poetika Platon – Komedi ve Gülme üzerine fikirler (Notlar)
2 Gülme ve Delilik İlişkisi: Demokritos'un Gülüşü Hipokrates – Gülmeye ve Deliliğe Dair
3 Beden, cinsiyet, cinsellik ve festival: Bahtin ve Bergson Bergson - Gülme
4 Gülme ve Espiriler: Freud (Rahatlama Kuramı Olarak Gülme) Freud – Espriler ve Bilinçdışıyla İlişkileri
5 Gülmenin Tehlikeli Nitelikleri: Sanders, Kahkahanın Zaferi: Yıkıcı Tarih Olarak Gülme Barry Sanders – Kahkahanın Zaferi
6 Komedi ve Gülme Teorisi: Morreal, Gülmeyi Ciddiye Almak Morreal - Gülmeyi Ciddiye Almak
7 Hegel ve Komedi Felsefesi: Zupancic, Sonsuzun fiziği Zupancic – Sonsuzun Fiziği
8 Komedya metin çalışmaları 1
9 Komedya metin çalışmaları 2
10 Katılımcı olay örgüsü taslağı çalışmaları Oğuz Cebeci Komik Edebi Türler Parodi Satir İroni
11 Olay örgüsünden sahne yazımına: 1. Draft
12 Olay örgüsünden sahne yazımına: 2. Draft
13 Olay örgüsünden sahne yazımına: 3. Draft
14 Metinlerin son biçimleri üzerine tartışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Aristoteles – Tractatus Coislianus metni / Poetika
Platon – Komedi ve Gülme üzerine fikirler (Notlar)
Hipokrates – Gülmeye ve Deliliğe Dair
Bergson - Gülme
Freud – Espriler ve Bilinçdışıyla İlişkileri
Barry Sanders – Kahkahanın Zaferi
Morreal - Gülmeyi Ciddiye Almak
Zupancic – Sonsuzun Fiziği
Oğuz Cebeci Komik Edebi Türler Parodi Satir İroni


DİĞER KAYNAKLAR

Aristoteles – Tractatus Coislianus metni / Poetika
Platon – Komedi ve Gülme üzerine fikirler (Notlar)
Hipokrates – Gülmeye ve Deliliğe Dair
Bergson - Gülme
Freud – Espriler ve Bilinçdışıyla İlişkileri
Barry Sanders – Kahkahanın Zaferi
Morreal - Gülmeyi Ciddiye Almak
Zupancic – Sonsuzun Fiziği
Oğuz Cebeci Komik Edebi Türler Parodi Satir İroni Letwin - The_Architecture of Drama Plot Character Theme Genre and Style
Edgar - How Plays Work
Hayman - How to Read Play
Korty Writing Your Own Plays: Creating, Adapting, Improvising
D. Ross – Diyalog Yazmak


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 14 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 29 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14342
Sunum/Jüriye Hazırlık2816
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14684
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3   2   1        
OC2   3     2 1      
OC3     2   2   3   1