DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Senaryo Stüdyosu FD 519 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Öğrencilerin kendi geliştirdikleri bir fikir üzerinden aşama aşama uzun metraj sinema filmi yazım sürecini deneyimlemesi.
Dersin İçeriği: Uzun metraj film yazımı teknikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uzun metraj sinema filmi için fikir geliştirme.
  • 2- Fikirden senaryoya senaryo yazım aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme.
  • 3- Karakter tasarımı ve geçmiş hikaye oluşturma konusunda uygulamalı deneyim kazanma.
  • 4- Çeşitli hikaye şemaları kullanarak senaryo yapısı tasarlama.
  • 5- Sekans ve sahne tasarımı konusunda farklı örnekler üzerinden deneyim kazanma.
  • 6- Pitching (sözlü senaryo sunumu) yapma pratiklerini geliştirme.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Her öğrenci haftalık yazma programını takip ederek, dersten en az bir gün önce haftalık takvime göre kendisinden beklenen senaryo çalışması ile ilgili yazılı materyali teslim etmekle ve derste haftalık çalışmalarının sunumunu yaparak soruları yanıtlamakla yükümlüdür.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders konularına giriş: Senaryo yazımının aşamaları
2 Fikir Bulma Atölyesi Logline yazımı
3 Üç perdeli yapıya göre fikir geliştirme Sinopsis yazımı
4 Pitching yöntemleri Proje geliştirme aşamasında yazılı ve sözlü sunum
5 Tema, Soru, Önerme çalışması Tema çalışması yazılı rapor teslimi
6 Karakter ihtiyacı ve değişim arkı Karakter çalışması teslimi
7 Çatışma aksı ve yan karakter setleri tasarlama Yan Karakter ve çatışma aksı çalışması teslimi
8 Karakter biyografileri Karakter Biyografi çalışması teslim
9 3 perdeli yapı hikaye şeması çalışması Hikaye için 3 perdeli yapı analizi teslimi
10 Taslak Tretman çalışması Taslak tretman teslimi
11 8 sekans yapısına göre tretman çalışması 8 sekans tretman çalışması teslimi
12 Outline çalışması Outline teslimi
13 Sahne ve mizansen tasarımı 1.Perde sahnelerinin yazımı
14 Diyalog yazım çalışması 1.Perde diyalogları teslimi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 10 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev10550
Sunum/Jüriye Hazırlık166
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14684
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı15.55.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1   2     3        
OC2 2         3 1    
OC3   3     2        
OC4   3   2       3  
OC5   1         3 2  
OC6           3   1 3