DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Oyun Yazımı I FD 523 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Bu derste temel olarak oyun yazma teknikleri üzerinde durulmaktadır ve sömestre sonunda katılımcıların bir kısa oyun üretebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Dramatik edebiyat tekniği üzerine teorik tartışmalar ve pratik çalışmalar yürütülür. Olay örgüsü inşası, karakter kurulumu ve karakter eğrisi yapılandırması ile tema ve önermelerin yerleştirilmesi ve diyalog teknikleri gibi konvansiyonel dramatik öğeler üzerine teorik tartışmaların yanı sıra, her bir konuyla ilgili bireysel ve grup çalışmaları ve alıştırmaları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Oyun Yazarlığı dersi öncelikle ders içi pratik yazma uygulamalarının yapıldığı ve yazılan metinler üzerine yoğun tartışmaların yapıldığı bir derstir. Öğrencinin derse düzenli devam etmesi, okumaları eksiksiz yapması ve sınıftaki tartışmaya katkı vermesi beklenmektedir. Her hafta hem derste hem de evde yapılmak üzere alıştırmalar verilir. Öğrenciler bu haftalık yazı çalışmalarından ve dönem sonunda yazacakları kısa oyundan notlarını alırlar. Dönem içi çalışmaların 0’u ve dönem sonu ödevin `’ı ile derse katılım toplamında öğrenci nihai notu belirlenir.


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  Aristoteles - Poetika
  Letwin - The_Architecture of Drama Plot Character Theme Genre and Style
  Edgar - How Plays Work
  Korty Writing Your Own Plays: Creating, Adapting, Improvising
  D. Ross – Diyalog Yazmak


  DİĞER KAYNAKLAR

  Hayman - How to Read Play
  L. Egri - Piyes Yazma Sanatı
  Turgut Özakman - Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği
  Okunacak Oyun metinleri:
  Sofokles - Kral Oidipus
  Sofokles - Antigone
  Shakespeare - Hamlet
  Shakespeare - Macbeth
  Çehov - Martı
  Miller - Satıcının Ölümü
  Beckett - Oyun Sonu


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #