DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Oyun Yazımı II FD 524 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Bu derste temel olarak oyun yazma ve uyarlama teknikleri üzerinde durulmaktadır ve sömestre sonunda katılımcıların bir kısa oyun üretebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Farklı edebi türlerden tiyatroya uyarlama teknikleri üzerine teorik tartışmalar ve pratik çalışmalar yürütülür. Uyarlanacak edebi tür üzerinde teorik çalışmalar yapılarak metnin dramaya aktarılacak paradigması ortaya çıkarılır. Olay örgüsü inşası, karakter kurulumu ve karakter eğrisi yapılandırması ile tema ve önermelerin yerleştirilmesi ve diyalogların oluşturulmasıyla ilgili pratik çalışmalar sürdürülür.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, farklı edebi türlerden dramatik edebiyata uyarlama tekniğinin temelleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • 2- Dramatik edebiyat tarihinden çeşitli adaptasyon örnekleri ve bu örneklerdeki teknikler hakkında fikir sahibi olurlar.
  • 3- Uyarlama oyun yazma çalışmasında karşılaşılabilecek problem ve engelleri tanıyarak, sorunların üstesinden gelebilecek teknikleri rahatlıkla uygulayabilirler.
  • 4- Uyarlama teknikleri sayesinde edebiyatın farklı türlerinde analiz ve yakın okuma becerilerini geliştirirler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Oyun Yazımı II dersi öncelikle ders içi pratik yazma uygulamalarının yapıldığı ve yazılan metinler üzerine yoğun tartışmaların yapıldığı bir derstir. Öğrencinin derse düzenli devam etmesi, okumaları eksiksiz yapması ve sınıftaki tartışmaya katkı vermesi beklenmektedir. Her hafta hem derste hem de evde yapılmak üzere alıştırmalar verilir. Öğrenciler bu haftalık yazı çalışmalarından ve dönem sonunda yazacakları kısa oyundan notlarını alırlar. Dönem içi çalışmaların 0’u ve dönem sonu ödevin `’ı ile derse katılım toplamında öğrenci nihai notu belirlenir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Reşat Nuri Güntekin - Değirmen romanı çözümlemesi. Nasıl okumalı? Reşat Nuri Güntekin - Değirmen romanı okunacak.
2 Reşat Nuri Güntekin - Değirmen romanı olay örgüsü analizi Hutcheon - A Theory of Adaptation kitabı
3 Reşat Nuri Güntekin - Değirmen romanı karakter analizi Edgar - How Plays Work
4 Değirmen Uyarlaması: Sarıpınar 1914 (T. Özakman) Turgut Özakman - Sarıpınar 1914 oyun metni
5 Sarıpınar 1914 (T. Özakman) Roman ile karşılaştırmalar
6 Sarıpınar 1914 (T. Özakman) Roman ile karşılaştırmalar
7 Atıf Yılmaz (Barış Pirhasan) – Değirmen filmi. Roman ile karşılaştırmalar
8 Uyarlama/ adaptasyon teorileri Hutcheon - A Theory of Adaptation kitabı
9 Katılımcıların hikayeleri üzerine analiz çalışmaları
10 Katılımcı hikayeleri üzerine olay örgüsü taslağı çalışmaları D. Ross – Diyalog Yazmak
11 Olay örgüsünden sahne yazımına: 1. Draft
12 Olay örgüsünden sahne yazımına: 2. Draft
13 Olay örgüsünden sahne yazımına: 3. Draft
14 Metinlerin son biçimleri üzerine tartışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Hutcheon - A Theory of Adaptation
Letwin - The_Architecture of Drama Plot Character Theme Genre and Style
Edgar - How Plays Work
Hayman - How to Read Play
Korty Writing Your Own Plays: Creating, Adapting, Improvising
D. Ross – Diyalog Yazmak

Okunacak Oyun metinleri:
Reşat Nuri Güntekin – Değirmen (Roman)
Turgut Özakman – Sarıpınar 1914
Barış Pirhasan (Atıf Yılmaz) Değirmen Filmi


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 14 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 29 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14570
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık10330
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13.53.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 3 2 2   3        
OC2       3 2   1    
OC3         3 3 2    
OC4   1 3 2