DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Beden Dramaturjisi FD 525 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Film ve Drama
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çetin Kemal SARIKARTAL
Dersin Amacı: Seçilmiş hareket ve fiziksel anlatımla oluşan dramaturjik yapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Seçilmiş tema ve kavramlar üzerine bedensel bir araştırma atölyesidir. Hareketin ağırlıkta olduğu doğaçlamalar yaparak oyuncuyu farklı tür bir dinleme ve iletişim içine sokmak amaçlı bu atölye çalışması süresince doğaçlamalarda ortaya çıkan bilginin paylaşılması en önemli bölümü oluşturur. Böylece gelişen beden odaklı farkındalık, oyuncunun bedensel alışkanlıklarının üzerine gitmesine yardımcı olur. Dramaturjik olarak yeni bir okuma yapmasını sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri bedensel atölye çalışmaları-doğaçlama- analiz


  HAFTALIK PROGRAM

  HaftaKonularÖn Hazırlık


  ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

  yok


  DİĞER KAYNAKLAR

  Barba, Eugenio & Savarese, Nicola. Oyuncunun Gizli Sanatı (Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü), YKY, İstanbul, Şubat 2002. (sf.10-35, 182-211, 280-298)
  Grotowski, Jerzy. Yoksul Tiyatroya Doğru, Tavanarası Yay., 2002. (sf.57-62, 215-224)
  Heuvel, Michael Vanden. Performing Drama/ Dramatizing Performance- Alternative Theater and the Dramatic Text-, Michigan Press, 1993. (sf.1-24)
  Schechner, Richard. Performance Theory, Routledge, 1977. (68-105)
  Corbain, A.& Courtine, J.&Vigarello, G., Bedenin Tarihi 1- Rönesans?tan Aydınlanma?ya-, (sf.335-380)
  Sayın, Zeynep. İmgenin Pornografisi, Metis, 2003
  Boal, Augusto. The Rainbow of Desire, Routledge, 1999
  Brook, Peter. The Empty Space, Penguin Books, 1968


  DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

  Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
  Katılım - -
  Laboratuvar - -
  Uygulama - -
  Arazi Çalışması - -
  Proje - -
  Ödev - -
  Sunum/Jüri - -
  Derse Özgü Staj - -
  Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
  Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
  Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
  Final Sınavı - -
  Total: 0 0


  İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

  EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
  Toplam İş Yükü (saat):0


  PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

  #