DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kurumsal İletişimin Temel İlkeleri CPR 501 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Yönetimi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Kurumsal İletişimin temel ilkeleri çerçevesinde bir yönetim süreci olduğunu örneklerle aktarmak.
Dersin İçeriği: Bu derste, kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar ve paydaşlarla gerçekleştirilen iletişim çalışmaları örneklerle aktarılacaktır. Kurumsal iletişim yönetim sürecinde, kurumun misyon ve vizyonun önderliğinde, kurumun işleyişi aşamasında, kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında motivasyonu, bilgi akışını değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla belli kurallar içinde gerçekleşen yönetim biçimidir. Bu bağlamda kurumsal iletişim yönetimi, kurumsal yönetimin gereklerini yerine getirmedeki en önemli araçlardan biridir. Bu derste kurumsal iletişimin önemi, kurumsal iletişim içinde yer alan kurumsal kimlik, kurumsal kişilik, kurumsal imaj, kurumsal itibar ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde analiz edilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kurumsal iletişim ve ilgili temel kavramları açıklar.
  • 2- Kurumsal iletişimle ilgili iletişim faaliyetlerini sınıflandırır.
  • 3- Kurumsal iletişimi oluşturan temel iletişim türlerini açıklar.
  • 4- Kurumsal iletişimin farklı alanlarla ilişkilerini yorumlar.
  • 5- Farklı paydaşlara yönelik kurumsal iletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktaları yorumlar.
  • 6- Başarılı kurumsal iletişim faktörlerini açıklar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel İşitsel Yöntem


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve yıllık ders programı Syllabus
2 Kurumsal iletişimin kavramsal çerçevesi: Kurumsal iletişimin pazarlama, reklam, pazarlama iletişimiyle karşılaştırılması Okuma
3 Kurumsal iletişimcinin görev tanımı. Teorik yaklaşımlar. Okuma
4 Kurumsal iletişimin temel alanları, yöntemleri ve araçları Okuma
5 Kurum kültürü, kurum kimliği, kurumsal marka, kurum imajı, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarının karşılaştırmalı analizi. Okuma
6 Kurumsal İletişimde paydaşlık anlayışı ve paydaş entegrasyonu ve paydaş yönetimi. Okuma
7 Çalışanlarla İlişkiler ve İç İletişim Yönetimi Okuma
8 Vize sınavı Okuma
9 Kurumsal Reklam ve Sponsorluk. Okuma
10 Sorun Yönetimi ve Kriz İletişimi/ Proje Sunumları Sunumlara Hazırlık
11 Siyasal İletişim Örnekleri Sunumlara Hazırlık
12 Genel Tekrar Sunumlara Hazırlık
13 Final Sınavı Sunumlara Hazırlık
14 Sunumlar Sunumlara Hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Seda Çakar Mengü, Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar, Derin Yayınları


DİĞER KAYNAKLAR

-Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, Kurumsal İletişim: Teoriden Pratige, Babil Yayınları
-Buluthan Çetintaş, Kurumsal İletişim Stratejisi ve Kurumsal Bloglar, Eğitim KitabeviDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 5
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 15
Ödev 2 10
Sunum/Jüri 1 -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 50
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje12020
Ödev21020
Sunum/Jüriye Hazırlık122
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9436
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı14848
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1 1 1     2    
OC2     1     2    
OC3                
OC4 2       2 1 2  
OC5             2 2
OC6 3     1   1 3