DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Halkla İlişkiler ve İletişim Kuramları CPR 503 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Yönetimi YL Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Halkla ilişkiler ve iletişim kuramlarının paradigmatik seyrini ele almak
Dersin İçeriği: 20. yy kitle iletişim ve halkla ilişkiler kuramları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İletişim ve halkla ilişkiler kuramlarının tarihsel seyrini öğrenecek
  • 2- Temel paradigmatik değişimleri görecek
  • 3- Temel yöntemsel yönelimleri anlayacak
  • 4- Kilit kuram ve kuramcıları öğrenecek
  • 5- Bu tartışmaları tezlerinin ya da bitirme projelerinin kuramsal çerçevesinin inşasında kullanabileceklerdir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders kuramsal ağırlıklıdır. Ders anlatımı ve dersten önce-sonra okuma pratiğine dayanır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kuram nedir? Özçetin, 2018, B1
2 Kitle, Kitle İletişimi ve Kitle İletişim Kuramları Özçetin, 2018, B2
3 Kitle iletişim ve Halkla İlişkiler Modelleri Özçetin, 2018, B6
4 Güçlü etkiler Özçetin, 2018, B4
5 Chicago Okulu Özçetin, 2018, B3
6 Sınırlı etki paradigması Özçetin, 2018, B5
7 Genel değerlendirme ve sınav
8 Güçlü etkilere geri dönüş Özçetin, 2018, B5
9 Frankfurt Okulu Özçetin, 2018, B7
10 İngiliz Kültürel Çalışmalar – I Özçetin, 2018, B8
11 İngiliz Kültürel Çalışmalar – I Turner, 2013
12 İletişimin Ekonomi Politiği Özçetin, 2018, B9
13 Zaman, Mekan ve İletişim Özçetin, 2018, B10
14 Genel değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Burak Özçetin, Kitle İletişim Kuramları, İletişim Yayınları: İstanbul


DİĞER KAYNAKLAR

Kurt Lang, ‘İletişim Araştırmaları: Kökenleri ve Gelişmesi’, Kitle İletişim Kuramları içinde, (der.) Erol Mutlu, Ankara: 2005, ss. 27-41

McQuail ve Windahl (1999) Kitle İletişim Modelleri, Ankara. (bölümler)

Elisabeth Noelle-Neumann, ‘Suskunluk Sarmalı Kuramının Medyayı Anlamaya Katkısı’, Medya, Kültür, Siyaset içinde, (der.) S. İrvan, Ankara: 1997, ss. 223-232.

Marshall McLuhan, ‘İleti, İletişim Aracının Kendisidir’ (Medium is the Message), Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar, içinde (der.) K. Alemdar ve R. Kaya, Ankara: 1983, ss. 85-101.

Nick Stevenson, Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Ankara: 2008, ss. 197-216.

Eric Maigret, ‘İletişim Üzerine Düşünmenin Zorlukları’, Medya ve İletişim Sosyolojisi içinde, İstanbul: 2011, ss.31-44.

Deniş McQuail, ‘Kitle İletişim Araçlarının Etkileri’, Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar, içinde (der.) K. Alemdar ve R. Kaya, Ankara: 1983, ss. 45-85.

Shanto İyengar, ‘Siyasette Erişim Yanlılığı: Televizyon Haberleri ve Kamuoyu’, Medya, Kültür, Siyaset içinde, (der.) S. İrvan, Ankara: 1997, ss. 233-252.

Theodor Adorno ve Max Horkheimer, ‘Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma’, Kültür Endüstrisi içinde, İstanbul: 2009, ss. 47-109.

J. M. Bernstein, ‘Sunuş’, Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi içinde, İstanbul: 2009, ss. 47-109.

Walter Benjamin, ‘Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı’, Pasajlar, İstanbul: 2001, ss. 50-87.

Hanno Hardt, ‘Eleştirel’in Geri Dönüşü ve Radikal Muhalefetin Meydan Okuyuşu: Eleştirel Teori, Kültürel Çalışmalar ve Amerikan Kitle İletişimi Araştırması’, Medya, İktidar, İdeoloji içinde, (der.) M. Küçük, Ankara: 1999, ss. 15-75.

Hall, Stuart, ‘İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü’, Medya, İktidar, İdeoloji içinde, (der.) M. Küçük, Ankara: 1999, ss. 15-75.

Graeme Turner, İngiliz Kültürel Çalışmaları, Heretik: Ankara. Çev. D. Özçetin, B. Özçetin


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 4 25
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 40
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev41040
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı16666
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1     3   2      
OC2     2          
OC3         2     3
OC4     2          
OC5       1       3