DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kurum Kültürü ve İç İletişim CPR 504 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Yönetimi YL Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında kurum kültürünün ve kurum içi iletişimin bir işletme ve marka için ne kadar önemli olduğu ortaya konularak, doğru bir yapılanma için neler yapılması gerektiği teori ve vakalar bir araya getirerek öğrencilere sunmak amaçlanmıştır. Kurum kültür ve iletişimi kavramları birbirlerini direkt etkilemektedirler. Bu sebeple stratejik olarak doğru hazırlanmalı ve yönetilmelidirler.
Dersin İçeriği: Bu ders kapsamında doğru strateji geliştirmek ve yönetmeye yönelik eğitim verilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kurum kültürü ve iç iletişim ile ilgili kavramları tanımlayıp açıklayabilir
  • 2- Örgütlerde kurum kültürünün oluşturulması, korunması ve değiştirilmesinde kullanılan yöntemleri bilir
  • 3- Kurumlarda kurum kültürü geliştirme ve iç iletişim çalışmalarının bir parçası olarak görev alabilir
  • 4- Yönetim teorilerini bilir
  • 5- Kurumların kurum kültürüne ve kurum içi iletişimine ilişkin çalışmalarını planlayabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım ve Okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Kavramlar Syllabus
2 Yöntem Teorileri Okumalar
3 Kurum kültürü, baskın kültür/ alt kültür, zayıf kültür/güçlü kültür, kurumsal felsefe Okumalar
4 Kurum kültürünün özellikleri, boyutları ve işlevleri Okumalar
5 Kurum kültürünün sınıflandırılması Okumalar
6 Kurum kültürünün başlamasında kurucu ve liderin rolü Okumalar
7 Vize Okumalar
8 Örgütsel iletişim ve örgütsel iletişim ve kurum kültürü ilişkisi Okumalar
9 Kurum içi iletişim Okumalar
10 Kurum içi iletişim modelleri, kurum içi hiyerarşik yapı modelleri ve iletişimin önemi Okumalar
11 Kurum kültürü, kurum iletişimi ve marka kavramları ilişkisi Okumalar
12 Örnekler üzerinden bu ilişkinin açıklanması Okumalar
13 Örnekler üzerinden bu ilişkinin açıklanması Okumalar
14 Final Okumalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Cohen Don ve Prusak Laurence (2001), Kavrayamadığımız Zenginlik: Kuruluşların Sosyal Sermayesi, Çev. Ahmet Kardam, MESS, İstanbul

Ataman U, Göksel (1995), İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, Türkmen Kitabevi, İstanbul

Çetin Münevver Ölçüm (2004), Örgüt kültürü ve Örgütsel Bağlılık, ed. Hasan Bacanlı, Nobel Kitabevi, Ankara


DİĞER KAYNAKLAR

Akıncı, Z. Beril.(2003), Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi, İstanbul

Goffee Rob ve Jones Gareth (2002), Kurum Kültürü, Çev: Kıvanç Kutmu, MediaCat Yayınları


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 50
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar16666
Final Sınavı18080
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1   2       1    
OC2       3   1    
OC3         3 1    
OC4       3        
OC5         2 1