DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kriz İletişimi CPR 514 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Yönetimi YL Programı
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İrem İNCEOĞLU
Dersin Amacı: Kriz modern ve özellikle de geç-modern (kimine göre post-modern) toplumları anlamaya ve anlatmaya çalışırken olmazsa olmaz kavramlarımızdan birisi. Belirsizlik, tahmin edilemezlik, hız, müphemlik ve akışkanlıkla tanımlanan çağımızda kişiler, kurum ve kuruluşların yönlerini bulması son derece güçleşiyor. Küreselleşme ve teknolojik devrimler gerek ulusal gerekse küresel boyutta bir karşılıklı bağımlılık ve bağlantılılık halini pekiştiriyor. Bütün bu ve burada bahsi geçmeyen faktörlerin bir araya gelmesi ile birlikte krizler eskiden olduğundan çok daha sık, çok daha yakın ve çok daha yakıcı. İster bir özel şirket olsun, ister marka ya da bir siyasi parti, neredeyse tüm aktörler dört bir yanları krizle çevrili bir topografyada, adeta bir mayın tarlasında yürürcesine yollarına devam etme uğraşındalar. Bu “gerilimli” yüksek lisans dersinin amacı özellikle markaların ve şirketlerin karşı karşıya kaldıkları kriz koşullarında başvurdukları ve başvurabilecekleri iletişim stratejilerini ayrıntılı bir şekilde masaya yatırabilmek.
Dersin İçeriği: Ders kapsamında değinilecek temel meseleler şunlardır: krizlerin tanımlanması, kriz iletişimine kuramsal yaklaşımlar, farklı kriz biçimleri ve krizlerin farklı safhaları arasında ayrıma gidilmesi, kriz iletişiminin temel ilkeleri ve temel kriz iletişim stratejileri, ve vaka incelemeleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kriz ve risk ile ilgili kuram ve kavramları anlamak.
  • 2- Kriz ve risk iletişim stratejilerini anlama
  • 3- Proaktif bir kriz planı başlatabilmek
  • 4- Bir krizi yönetebilmek ve etkilerini değerlendirmek.
  • 5- Alan hakkında etik bir tartışma yapabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Vaka Analizi, Sunum ve Anlatım


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin ve akışın tanıtımı Syllabus
2 Kriz iletişimi: temel kavramlar, tanımlar Okumalar
3 Kriz sürecinin aşamaları ve kriz yönetimi Okumalar
4 Kriz iletişimi kuramları Okumalar
5 Kriz anında iletişim ve kriz iletişim planı Okumalar
6 Kriz sonrası iletişim Okumalar
7 Yeni medya ve kriz iletişimi Okumalar
8 Vaka incelemeleri ve sunumlar: üretim hataları Okumalar
9 Vaka incelemeleri ve sunumlar: çevre krizleri ve kazalar Okumalar
10 KADİR HAS HİT ICCTS KONFERANS ARASI
11 Vaka incelemeleri ve sunumlar: salgın hastalıklar ve doğal afetler Okumalar
12 Vaka incelemeleri ve sunumlar: kültürel-ideolojik krizler Okumalar
13 Vaka incelemeleri ve sunumlar: terör, şiddet ve kriz iletişimi Okumalar
14 Genel değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Türkçe içerikli bir ders olduğu için temel ve zorunlu metinler Türkçe olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, ders kapsamında, alanın önde gelen isimlerinin kilit metinleri ve değerlendirmelerine de ek okuma olarak yer verilmiş


DİĞER KAYNAKLAR

Çınarlı, İ. (2016) Kriz İletişimi, Beta, İstanbul

! Pira, A. Ve Sohodol, Ç. (2004) Kriz Yönetimi: Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, İletişim, İstanbul

! HBR (2000) Kriz Yönetimi: Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, MESS, İstanbul

* Fearn-Banks, K. (2011) Crisis Comunications: A casebook approach, Routledge, London

* Coombs, T. W ve Holladay, S. (2010) The Handbook of Crisis Communications, Wiley-Blackwell, London

* Coombs, T. W. (2012) Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, Sage, London

* Anthonissen, Peter, F. (2008) Crisis Communications: practical PR strategies for reputation management and company survival, Kogan Page, London.Kriz iletişimi eğitimi üzerine faydalı bir kaynak ve literatür taraması:

Friedman, M. (2013) “Developing and teaching the crisis communication course”, Prism, 10(1)Alanın önde gelen isimlerinden Coombs’tan, açıklamalı bibliografyasını içeren son derece faydalı bir makale:

Coombs, W. T. (2007). Crisis management and communications. Institute for public relations, 4(5), 6. http://www.facoltaspes.unimi.it/files/_ITA_/COM/Crisis_Management_and_Communications.pdf


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 5
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 40
Total: 18 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı16666
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1 1   1   2 1    
OC2       2        
OC3       3        
OC4         2      
OC5 3