DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası İlişkiler Tarih ve Kuramı IR 505 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ahmet Kasım HAN
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencileri uluslararsı ilişkilerde ileri seviye tarih ve teori bağdaştırmasını yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Tarihsel kuram bağlamında öğrenciler kendi ontolojik ve epistemolojik perspektiflerini geliştirmeyi aynı zamanda da güncel küresel siyasi konuları kavramsal çerçevede tartışmalarını sağlamayı hedefler.
Dersin İçeriği: Ontoloji, Epistemoloji, Metolodji, Teori, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Tarihsel Teori Evrimi, Çerçeve Analiz
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Uluslararası ilişkiler kuramlarının tarihsel ve mevcut durumlarının kökenini anlama
  • 2- Tarihsel perspektif ile şimdiki küresel siyaseti kuramsal bir şekilde tartışabilme
  • 3- Temel kuramlar ekseninde devletler sisteminin değişim ve devamlılığını açıklayabilme
  • 4- Tarihsel perspektif ile şimdiki küresel siyaseti kuramsal bir şekilde tartışabilme
  • 5- Uluslararası sistem ekseninde gözlemlenen değişiklikleri tarihsel perspektif ile yorumlayabilme
  • 6- Teori-ampirik analiz arasındaki bağı kurabilme
  • 7- Geçmiş vakalar ve kuram çerçevesinde geleceğe dönük projeksiyon ve okuma yapabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1 saat anlatı, 1 saat öğrenci sunumları, 1 saat sınıf tartışması şeklinde ilerlemektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel giriş Yok
2 Teori ve faydaları David Marsh and Paul Furlong, “A Skin not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science”, David Marsh and Gerry Stoker (Ed.s), Theory and Methods in Political Science, Houndsville, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 17 – 41  Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations, Oxford, Oxford University Press, 1991, Chpt.s 1 – 4, pp. 1-91
3 Tarih ve Uluslararası İlişkiler Paul W. Schroeder, “History and International Relations Theory: Not Use or Abuse, but Fit or Misfit.” in International Security, Symposium: History and Theory, Vol. 22, No. 1, Summer 1997, pp. 64–74  John Lewis Gaddis, “History, Theory, and Common Ground,” in International Security, Symposium: History and Theory, Vol. 22, No. 1, Summer 1997, pp. 75–85  Jack S. Levy, “Too Important to Leave'
4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı John Maclean, “Political Theory, International Theory, and Problems of Ideology, Millenium: Journal of International Studies, Vol. 10, No. 2,  Robert H. Jackson, “The Political Theory of International Society”, Ken Booth and Steve Smith (Ed.s), International Relations Theory Today, Cambridge, Polity Press, pp. 110 -128  Chris Brown, “International Relations as Political Theory”,
5 Uluslararası İlişkiler Kuramı: Genel Bakış Andrew Linklater, “General Introduction”, Andrew Linklater (Ed.), International Relations: Critical Concepts in Political Science, Vol.I, London, Routledge, 2000, pp. 1 -22  Scott Burchill and Andrew Linklater, “Introduction”, Scott Burchill et. al. (Ed.s), Theories of International Relations, Houndsville, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 1 – 28  Steve Smith, “The Self Images of a Discipline:'
6 Klasik Realizm Richard Ned Lebow, “Classical Realism,” in Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, (Eds.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp 52-69  Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 1-9, 128-137, 145-168 
7 Realist-idealist tartışması Andreas Osiander, “Reading Early Twentieth-Century IR Theory”, International Studies Quarterly, Vol. 42, 1998, pp. 409 -432  Edward Hallet Carr, The Twenty Years Crisis, London, Macmillan & Co., 1961, pp. 1 - 10  Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Brief Edition, Rev. by  Kenneth W. Thompson, Boston, McGraw Hill, 1993 [1948]) Chaps. 1-3, 8-14, 16
8 Yapısal realizm Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, Boston, McGraw Hill, 1979, Chaps. 5-6, 8.  Miles Kahler, “Inventing International Relations: International Relations Theory After 1945”, Michael W. Doyle and G. John Ikenberry (Ed.s), New Thinking in International Relations Theory, Boulder, Westview, 1997, pp. 20 -53  Stephen G. Brooks, “Dueling Realisms,” International Organization, Vol. 5,
9 İngiliz Okulu Richard Little, "Neorealism and English School: A Methodological, Ontological, and Theoretical Assessment," EJIR 1:1 (1995) 9-34.  Tim Dunne, “The English School”, Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, (Eds.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp.127 -165  Barry Buzan, The English School: An Underexploited Resource
10 Neorealism neoliberalism tartışması Andrew Linklater, “Neo-Realism in Theory and Practice”, International Relations Theory Today, Ken Booth and Steve Smith (Ed.s), Cambridge, Polity Press  Daniel Garst, “Thucydides and Neo-Realism,” International Studies Quarterly, Vol. 33, March 1989, pp. 3-28  Kenneth N. Waltz, “Realist Thought and Neorealist Theory”, Charles W. Kegley Jr. (Ed.), Controversies in International Relations Theory:
11 Yapısalcılık ve post-reflektivizm Alexandr Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, Vol. 20, No. 1, Summer 1995, pp. 71 - 81  Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol. 23, No. 1, Summer 1998, pp. 171 - 200  Stuart McAnulla, “Structure and Agency”, Theory and Methods in Political Science, David Marsh and Gerry Stoker (Ed.s), Houndsville,
12 Soğuk Savaşın Sonu William C. Wohlforth, “Reality Check: Revising Theories of International Politics in Response to the End of the Cold War,” WP 50:4 (July 1998) 650-679.  Richard Ned Lebow, “The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism,” IO 48:2 (spring 1994) 249-277.  John Lewis Gaddis, “International Relations Theory and the End of the Cold War,” International Security, Vol. 17, No. 3
13 Inovasyon ve Uİ Teorileri Jeffrey Legro and Andrew Moravcsik, “Is Anybody Still a Realist?” IS 24:2 (fall 1999) 5-55; and correspondence in IS 25:1 (summer 2000) 457-474.  Stefano Guzzini, “The Enduring Dilemmas of Realism in International Relations”, European Journal of International Relations, Vol. 10, No. 4, 2004, pp. 533 – 568  Steve Smith, “Is the Truth out There? Eight Questions About International Order”,
14 Buradan sonra nereye? Ole Waever, “Still a Discipline After All These Debates?”, Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, (Eds.), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 288 -308.  Ian Hurd, “The Strategic Use of Liberal Internationalism: Libya and the UN Sanctions, 1992- 2003,” IO 59:3 (summer 2005) pp. 495-526.  Daniel Lynch,Chinese Thinking on the Futur


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Alexandr Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, Vol. 20, No. 1, Summer 1995, pp. 71 - 81  Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol. 23, No. 1, Summer 1998, pp. 171 - 200  Stuart McAnulla, “Structure and Agency”, Theory and Methods in Political Science, David Marsh and Gerry Stoker (Ed.s), Houndsville,


DİĞER KAYNAKLAR

− David Marsh and Paul Furlong, ?A Skin not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science?, David Marsh and Gerry Stoker (Ed.s), Theory and Methods in Political Science, Houndsville, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 17 ? 41

− Martin Hollis and Steve Smith, Explaining and Understanding International Relations, Oxford, Oxford University Press, 1991, Chpt.s 1 ? 4, pp. 1-91

− Patrick Thaddeus Jackson and Daniel H. Nexon, ?Paradigmatic Faults in International Relations Theory?, International Studies Quarterly, Vol. 53, No. 4, December 2009, pp. 907 -930


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 10 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 10
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 13 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14342
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık14342
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık14342
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı19.59.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 1
OC2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 2
OC3 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3
OC4 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1
OC5 3 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1
OC6 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3
OC7 1 2 3 1 2 2 1 3 2 1 3