DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dış Politika Analizi IR 516 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamid Akın ÜNVER
Dersin Amacı: Bu ders, devletlerin uluslararası toplum ile stratejik olarak ne şekilde etkileşime girdiklerini ve diplomasiyi nasıl kullandıklarını eleştirel bir şekilde irdelemektedir. Dış politika yapımı, dış politika davranışı ve kriz/işbirliği dönemlerindeki davranışsal farklılıklar özellikle incelenmektedir.
Dersin İçeriği: Dış politika analizi disiplininin ortaya çıkışı. İç-dış siyaset arasındaki bağlantı. Dış politika yapımının psikolojik ve kurumsal arkaplanı. Liderliğin dış politika yapımı üzerindeki etkisi. Kamuoyu baskısı ve görüşünün dış politikaya etkisi. Büyük-orta-küçük ölçekli devletlerin dış politikaları. Dış politika etiği; bir politika aracı olarak dış yardım.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Dış politika yapımını, tarihsel ve coğrafi bağlam çerçevesinde çözümleyebilecek
  • 2- Diplomasinin kriz, müzakere ve savaş gibi sıradışı dönemlerde ne şekilde kullanıldığını tartışabilecek
  • 3- İran, Rus, İngiliz diplomasisi gibi farklı diplomatik geleneklerin bölgesel ve küresel sorunlara nasıl yaklaştığını karşılaştırmalı olarak ifade edebilmek.
  • 4- Dış politika analizi literatürünün ana metinlerini tartışarak bu alandaki dergilerde hakemlik görevi yapabilir duruma gelmek
  • 5- Arşiv çalışması, mülakat ve gözlem gibi metotları kullanarak dış politika analizinin farklı sorularına cevap bulabilme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1 saat anlatı, 1 saat öğrenci sunumları, 1 saat sınıf tartışması şeklinde ilerlemektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel giriş Yok
2 DPA'nin temelleri - Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. 2nd edition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2013. Chap. 1 - Walter Carlsnaes,
3 Dış politika nasıl değerlendirilir? - Clarke, M. and B. White Understanding foreign policy: the foreign policy systems approach. (Aldershot: Edward Elgar, 1989) Chapter 7. - Neack, L., J. Hey and P. Haney, (eds) Foreign policy analysis: continuity and change in its second generation (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995) Chapter 11. - Smith, S., A. Hadfield and T. Dunne (eds) Foreign Policy: theories, actors, cases. (
4 Film: Kriz kararları Sum of All Fears
5 Rasyonel Kararlar - James G. March, “Limited Rationality.” In March, A Primer on Decision Making: How Decisions Happen. New York: Free Press, 1994. Chap. 1 - Alexander L. George, Presidential Decisionmaking in Foreign Policy: The Effective Use of Information and Advice. Boulder, Col.: Westview, 1980. Introduction (p. 1-14). - Zeev Maoz, National Choices and International Processes. New York: Cambridge University P
6 Bürokratik Model - Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. 2nd. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2013. Chap. 3. - John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision. Princeton: Princeton University Press, 1974. Chap. 3. - Morton H. Halperin, Priscilla Clapp, with Arnold Kanter, Bureaucratic Politics and Foreign Policy. 2nd ed. Washington, D.C.: Brookings, 2006.
7 Rejim Tipi ve Lider Etkisi - Bruce Bueno de Mesquita, James D. Morrow, Randolph M. Siverson, and Alastair Smith,
8 Araştırma Çalıştayı -1 (araştırma inşası)
9 Araştırma Çalıştayı - 2 (yazım ve bölümleme)
10 Bilişsel DPA - Jack S. Levy, "The Implications of Framing and Loss Aversion for International Conflict." In Manus I. Midlarsky, ed., Handbook of War Studies II. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. Pp. 193-221. - Els C.M. Van Schie and Joop Van der Pligt, "Problem Representation, Frame Preference, and Risky Choice."Acta Psychologica, 75 (1990), 243-59. - Barry M. Staw and Jerry Ross, "Behavior in Esc
11 Davranışsal DPA - Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. 2nd. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2013. Chap. 2. - Rose McDermott, Political Psychology in International Relations. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004. Chap. 4-5.
12 Kültürel DPA - Mark L. Haas, “Ideology and Alliances: British and French External Balancing Decisions in the 1930s." Security Studies, 12, 4 (Summer, 2003) - Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. 2nd. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2013. Chap. 4. - Edward Rhodes, "Sea Change: Interest-Based vs. Cultural-Cognitive Accounts of Strategic Choice in the 1890s." Security Stu
13 Kriz kararları - Janice Gross Stein, “Threat Perception in International Relations.” In Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. Levy, eds., Handbook of Political Psychology, 2 ed. nd New York: Oxford University Press, 2013. Pp. 364-94. - Avi Shlaim, "Failures in National Intelligence Estimates: The Case of the Yom Kippur War," World Politics 28 (1976), 348-80 - Ronald J. Fisher, Herbert C. Kelman, and Susan Al
14 Öğrenme ve tarihsel analojiler - Jack S. Levy, "Learning and Foreign Policy: Sweeping a Conceptual Minefield." International Organization 48 (Spring 1994): 279-312. - Yuen Foong Khong, Analogies at War. Princeton: Princeton University Press, 1992. Chap. 2 - Richard K. Herrmann, and Jong Kun Choi, “From Prediction to Learning: Opening Experts' Minds to Unfolding History.” International Security, 31, 4 (spring 2007), 132-61.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. 2nd edition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2013. Chap. 1
- Walter Carlsnaes, "Foreign Policy." In Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, eds., Handbook of International Relations. 2 edn. London: Sage, 2013. Pp. 298-325.
- J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Politics." In James N. Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy, rev. ed. New York, Free Press, 1969. Chap. 7.


DİĞER KAYNAKLAR

- Clarke, M. and B. White Understanding foreign policy: the foreign policy systems approach. (Aldershot: Edward Elgar, 1989) Chapter 7.
- Neack, L., J. Hey and P. Haney, (eds) Foreign policy analysis: continuity and change in its second generation (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1995) Chapter 11.
- Smith, S., A. Hadfield and T. Dunne (eds) Foreign Policy: theories, actors, cases. (Oxford: Oxford University Press, 2008) Chapters 9 and 10


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama14570
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı113.513.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
OC2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
OC3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3
OC4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
OC5 1 2 1 1 3 3 3 1 3 3 3