DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Uluslararası Güvenlik Kuram ve Uygulamal IR 524 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamid Akın ÜNVER
Dersin Amacı: Bu ders, uluslararası güvenliğin bir akademik disiplin ve uygulama alanı olarak evrimini ele almaktadır. Ders içeriği geleneksel güvenlik konularına ağırlık verecek şekilde tespit edilmiştir. Diğer – eleştirel ve post-pozitivist – yaklaşımlara da yer verilerek güncel uluslar arası güvenlik kaygılarının ve risklerinin de bu perspektiflerden anlamlandırılmasına çalışılacaktır.
Dersin İçeriği: Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde savaş ve barışın neden ve sonuçları, modern savaş tarzının evrimi, strateji, coğrafya ve istihbarat konuları işlenecektir. İkinci bölüm daha güncel konulara odaklanmaktadır ki bunlar terörizm, ayaklanma, KİS’lerin yayılması ve yeni bir güvenlik paradigması olarak kamu güvenliği, insancıl müdahale ve siber güvenliktir. Dersin son bölümünde uluslararası güvenlik için yeni bir gündem ve kavramsal çerçeve arayışları tartışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Farklı uluslararası güvenlik kuramlarına aşinalık kazanacak
  • 2- Farklı güvenlik kuramlarını analitik olarak güvenlik sorun ve sınamalarına uygulayabilecek
  • 3- Güvenlik politikası oluşturma sürecinde yer alan aktör ve çıkar çeşitliliğini anlamlandırabilecek
  • 4- Uluslararası güvenliğin hem kuram hem de uygulama bağlamında askeri ve ulusal güvenliğe neden giderek daha az odaklandığını açıklayabilecek
  • 5- Küreselleşmenin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisini değerlendirebilecektir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Haftalık dersler halinde yapılacak olup her ders için haftalık okuma ödevleri verilecektir. Ders sırasında ve/veya ders dışında izlenmek üzere belgeseller ve sinema filmleri verilecektir. Dersler okumalara ve varsa filmlere dayalı tartışmalar biçiminde gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öğrencilerin derslere etkin katılımı zorunludur. Öğretim üyesi tartışmalarda daha çok kolaylaştırıcı rol üstlenecektir. Devam zorunlu, ancak yeterli değildir. Öğrencilerin sınıftaki tartışmalara etkin katılımı beklenecektir. Ders içeriği ve okumalar İngilizce’dir. İngilizce dil yetkilniği şarttır. Öğrencilerin her ders öncesi o hafta için verilen okumaları yapmış olmaları beklenecektir. Öğrencilerin bilgisayar ve sosyal medya becerilerini bu derste zaman zaman kullanmaları gerekecektir. Konular işlenirken yeni medya araç ve malzemeleri geleneksel eğitim ve öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılacaktır. Ders yükümlülükleri arasında bir ara sınav, bir sunuş ve bir dönem sonu final ödevi bulunacaktır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Giriş
2 Uluslararası Güvenliğin Temel Meseleleri Baylis et. al. (2013: 1-38).
3 Stratejik Kuram, Stratejik Kültür, Uluslararası Hukuk Baylis et. al. (2013: 60-114).
4 Coğrafya, Teknoloji, İstihbarat Baylis et. al. (2013: 115-169).
5 Uluslararası Güvenliğin Güncel Meseleleri I: Terörizm, Ayaklanma, Organize Suç Baylis et. al. (2013: 173-212).
6 Uluslararası Güvenliğin Güncel Meseleleri II: KİS, Nükler Silahların Yayılması Baylis et. al. (2013: 213-229).
7 Uluslararası Güvenliğin Güncel Meseleleri III: Anavatan Güvenliği Baylis et. al. (2013: 267-319).
8 Ara Sınav
9 Eleştirel Yaklaşımlar I Columba and Vaughan-Williams (2010: 17-46).
10 Eleştirel Yaklaşımlar II Columba and Vaughan-Williams (2010: 47-88).
11 Uluslararası Güvenliğin Yeni Gündemi Baylis et. al. (2013: 323-357).
12 Savaşın Geleceği (var mı?) Guatam (2013); Basevich (2012)
13 Güvenlik Çalışmalarının Geleceği (var mı?) Baylis et. al. (2013: 377-392).
14 Genel Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Baylis, J., J. J. Wirtz and C. S. Gray (eds.), (2013), Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Fourth Edition, Oxford: OUP.
P. Columba and N. Vaughan-Williams (2010), Critical Security Studies: An Introduction, London and New York.


DİĞER KAYNAKLAR

- Fearon, James D. “Rationalist Explanations for War.” International Organization, vol. 49, no. 3, 1995, pp. 379–414. JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/2706903.
- Mearsheimer, John J. "Structural realism." International relations theories: Discipline and diversity 83 (2007).
- Waltz, Kenneth N. "The origins of war in neorealist theory." The Journal of Interdisciplinary History 18.4 (1988): 615-628.
- Austin Carson, \Facing O and Saving Face: Covert Intervention and Escalation Management in the Korean War," International Organization 70:1 (2016), pp.103-31.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 15
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 15
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık1000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler144.360.2
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar125.325.3
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3
OC2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3
OC3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
OC4 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3
OC5 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3