DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Enerji Siyaseti IR 545 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası İlişkiler
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamid Akın ÜNVER
Dersin Amacı: Bu ders petrol, doğalgaz, kömür, nükeer ve yenilenebilir enerjilerin siyasi ve diplomatik boyutunu irdelemektedir. Bu açıdan ders, enerji ekonomisi, diplomasi ve uluslararası ilişkiler arasında köprü görevi görmektedir.
Dersin İçeriği: Enerji politikası nasıl tanımlanır ve uygulanır? Enerji piyasasına siyasal anlamda nasıl yön verilir? Enerji politikasında ilerleme ve reform için iktisadi ve kurumsal engeller nasıl aşılır? Yenilenebilir enerji sistemlerine geçişte eski finansal ve kurumsal ağlar nasıl dönüştürülür? Enerjide inovasyonun politik mantığı nasıl işler?
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- - Enerji ekonomisi, mühendisliği ve piyasalarının siyaseti nasıl etkilediği ve siyaset tarafından nasıl etkilendiğini bağlama oturtabilme
  • 2- - Farklı enerji ithal ve ihraç portfolyolarına sahip ülkelerin diplomasi ve işbirliği müzakerelerini nasıl yürüttüklerini kavramsallaştırabilme
  • 3- - Enerji ithal, ihraç ve transit öncelikli ülkelerin dış politikalarında ne şekilde farklılıklar gözlemlendiğini karşılaştırmalı olarak tartışabilme
  • 4- - Daha verimli enerji sistemlerine geçişteki siyasal ve kurumsal bariyerleri tespit edebilme
  • 5- - Enerji mühendisliği, jeolojisi, diplomasisi, piyasası ve siyaseti hakkında temel ve bağlantısal altyapıyı oluşturabilme.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1 saat anlatı, 1 saat öğrenci sunumları, 1 saat sınıf tartışması şeklinde ilerlemektedir.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Shaffer, Brenda. Energy politics. University of Pennsylvania Press, 2011.

Luft, Gal, and Anne Korin. Energy security challenges for the 21st century: A reference handbook. ABC-CLIO, 2009.

Yergin, Daniel. The prize: The epic quest for oil, money & power. Simon and Schuster, 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

a) Pascual, C. ‘The Geopolitics of Energy’
b) Dicken, S. ‘Global Shift: the Changing Global Economic Map’
c) Smil, V. ‘World History and Energy’


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11.51.5
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14798
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12323
Final Sınavı12323
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3
OC2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
OC3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3
OC4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
OC5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3