DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Sineması FTV 504 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencilerin Türkiye Sineması üzerine bilgilerini geliştirmek
2. Öğrencilerin Türkiye`de başlıca film biçimlerini tanımalarını ve ayırt edebilmelerini sağlamak, aynı zamanda yönetmenlerin estetik, politik ve temsil stratejilerine eleştirisel yaklaşım gösterebilmelerine önayak olmak
3. Öğrencilerin `Türk` sinemasın bağlamında ulus kavramına eleştirisel bir bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamak
4. Öğrencilerin filmlerin ulusal kimlik/kimler oluşturma sürücindeki rolünü ve yeni film biçimlerinin bu pratiği nasıl sorguladığı sorusunu üzerine düşünmelerini sağlamak
Dersin İçeriği: Bu ders Türkiye Sineması araştırmalarının ulusal kimlik / kimlikler çerçevesinde incelenmesini amaçlıyor. Ders Türkiye Sinemasını 1900lerin başında ortaya çıkan ilk örneklerinden günümüze kadar inceleyen kronolojik bir yaklaşımdan ziyade, ulus ve sinema arasındaki ilişkiyi filmlerin üretildiği geniş sosyal, politik ve tarihi bağlam çerçevesinde değerlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, son yıllarda ortaya çıkan yeni üretim &tüketim koşulları ve film biçimleriyle birlikte `Türk Sineması`nın ulusal bir sinema olarak yeniden şekillenmesi de dersin üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alıyor. Farklı estetik yaklaşımları ve sosyopolitik bakış açılarını yansıtacak film örneklerinin gösterimlerini içeren ders Türkiye Sinemasında tarih yazımı, Türkiye Sinemasında tarihi temsiller, Türkiye`de sinema türleri, Türkiye `sanat` sineması, ve Kürt Sineması gibi başlıca konularına eğiliyor. Ancak ders süresince, gösterimi yapılacak filmlerin keskin bir biçimde kategorilere ayrılamayacağı, her filmin bir başka kategori altında da incelenebileceğinin de altı çiziliyor.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türkiye'deki film türlerini, film yapım pratiklerini ve temel film biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 2- Türkiye'de sinema tarihi yazımına eleştisel bir yaklaşım göstermek
  • 3- Ulusal sinema ve ulusal kimlik üzerinden Türkiye Sineması bağlamında süre giden ana tartışmalara hakim olmak
  • 4- Filmleri üretim ve tüketim koşulları göz önünde bulundurularak analiz etmek
  • 5- Filmleri sosyal, estetik, siyasi ve tarihsel bağlamlarını göz önünde bulundurarak analiz etmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Ulusal Sinema olarak `Türk Sineması` Yok
2 Türkiye`de Sinema Tarih Yazımı Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Melodram ve Ulusal Kimlik Temsili Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 1960 Darbesi ve Sosyal Geçekçilik Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Ulusal ve Milli Sinema Tartışmaları Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 Sinemasal Ulus İnşası I: Tarihi Filmler Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Sinemasal Ulus İnşası II: Tarihi Filmler Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 1980 Darbesi ve Yüzleşme Problemleri Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 Türkiye Sineması ve Kimlik/Aidiyet Krizleri Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 `Türk? Sinemasından `Türkiye? Sinemasına Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Türkiye Sinemasında Taşra Manzaraları Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 Travma ve Ulusal Tarih Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Kürt Sineması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 Genel değerlendirme Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Higson, Andrew (1989), `The Concept of National Cinema`, Screen, vol. 30, no. 4,
pp. 36-46.
2. Özen. Emrah. 2009. `Özön`ün Paltosundan Kurtulmak: Türkiye Sineması Tarih
Çalışmalarının Eleştirisel bir Değerlendilermesi? İletişim: Araştırmaları Dergisi no 7, pp.13-47
3. Erdoğan, Nezih. 1998. `Narratives of Resistance: National Identity And Ambivalence in the Turkish Melodrama Between 1965 and 1975`. Screen 39 (3): 259-271.
4. Abisel, Nilgün., Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Ruken Öztürk, Nejat Ulusay. 2005 Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yârim Üzerine. İstanbul: Metis.pp. 23-69
5. Daldal, Aslı.2005. 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik.
İstanbul : Homer Kitapevi pp 56-116
6. Refiğ, Halit. 2009 [1971] Ulusal Sinema Kavgası İstanbul: Dergah Yayınları pp 1-63,87-99
7. Yenen, İbrahim.2012 `Türk Sineması`nda İslam(cılık) Pratiği: Milli Sinema Örneği`, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi III, pp 240-271.
8. Scognomillio, Giovanni and Demirkan, Metin. `Tarih Bir Fantazyadır` in Fantastik
Türk Sineması İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
9. Yedidal, Hande. (2009) `Çizgi Romandan Beyaz Perdeye Yenilmez Türk İmajının Dönüşümü: Son Osmanlı,Yandım Ali ve Kara Murat` in Bayrakdar, D. (Ed) Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 8 Istanbul: Bağlam Yayıncılık pp.99-110
10. Özgüç, Agah. 2005. Türlerle Türk Sineması : Dönemler, Modalar, Tiplemeler. İstanbul: Dünya Yayıncılık.
11. Smith, Antony.2000. `Images of the Nation : Cinema, Art and National Identity` in Hjört, M. And MacKenzie, S. (ed) Cinema and Nation. Oxon New York, Routlegde.
12. Ulusay, Nejat. 2004 `Günümüz Türk sinemasında Erkek Filmlerinin Yükselişi ve
Erkeklik Krizi.` Toplum ve Bilim. no 101. pp 144-161.
13. Arslan, Umut Tümay. 2004. Bu Kabuslar Neden Cemil` Yeşilçam`da Erkeklik ve Mazlumluk İstanbul: Metis. pp.10-56


DİĞER KAYNAKLAR

1. Scognomillo, Giovanni.1998. Türk Sinema Tarihi İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
2. Özön, Nijat. 2003 [1962]. Türk Sineması Tarihi. İstanbul: Doruk Yayımcılık.
3. Aslan, Savas. 2010. Cinema in Turkey.Oxford: Oxford University Press


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 5 30
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje13030
Ödev51050
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı165.565.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3         2      
OC2 3 2               3
OC3     1         3   3
OC4     2 3     2     3
OC5 3     3       3   3