DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dramatik Film Kurgusu FTV 508 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencileri kısa film, fragman kurgusu süreciyle tanıştırmak
2. Öğrencilerin sanatsal tercihler yapmasına yardımcı olmak
3. Öğrencilerin birbirlerinin işlerini değerlendirebilmesini sağlamak
4. Öğrencilerin kurgu yeteneklerini geliştirmek
Dersin İçeriği: Bu pratik ders bir atölye formunda işlemektedir. Devam zorunluluğuna bağlı kalarak öğrenciler ikişerli gruplar hâlinde çalışırlar. Öğrencilerin dönem boyunca, bir kısa film ve uzun metraj fragmanı kurgulaması beklenir. Dolayısıyla devamlılık azami önem taşır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kurgu sürecinde yaratıcı bir işbirliği içerisinde çalışma yetisi geliştirmek
  • 2- Farklı formatları ve bu formatların kurguya etkisini anlamak (kısa film ve fragman gibi)
  • 3- Kurgu sürecinde ses tasarımını yaratıcı bir biçimde kullanabilmek
  • 4- Kurgucu olarak gelecek projeler için güven kazanmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Atölye ve Pratik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 - Derse Giriş - Kurgu sürecinin Kabahatları - Kurgucu yönetmen İlişkisi - Yönetmenle İlk Etkileşim: Onun soruları, bizim sorularımız - Sahne Analizi ve Kısa Kurgu Ödevi Kısa Kurgu Ödevi Senaryo Okuma + Yönetmen için Soru Hazırlama (Minimum 3 Soru)
2 - Öğrencilerin sorularını değerlendirme - Yönetmenle Etkileşim: Brief ve cevaplar (skype aracılığyla) - Toplamak, ham görüntünün izlenmesi: Bakılacak Şey Ne? Ham görüntünün izlenmesi Filmin ve kurgu stilinin nasıl ele alındığına dair yazı, nedenlerin açıklanması
3 - Kategorize etme - Ham Görüntünün Tekrar İzlenmesi - Kurgu kafada başlar Ham görüntünün izlenmesi + kurgu
4 - Ham kurgu ve temel içgüdüler - Temel Sorular: Sahne kimin sahnesi? Ne hakkında? Sahneyi çoklu yollarla kurgulama yolları var mı? Kurgu
5 Her şey birbirine bağlı: Kurgunun film yapımının diğer unsurlarıyla ilişkisi (Oyunculuk, Sinematografi, Yapım Tasarımı) Her şey birbirine bağlı: Kurgunun film yapımının diğer unsurlarıyla ilişkisi (Oyunculuk, Sinematografi, Yapım Tasarımı)
6 - Önceki hafta kurgulanmış sahnelerin karşılaştırmalı analizi - Müzikle çalışma - Ses Tasarımı Kurgu
7 Konuk Hoca'dan Kurgu Geri Dönüşü Kurgu
8 Ritim Meselesi Kurgu
9 - Sona Doğru - Sona Yakın Kurgu Kurgu ve Export Alınması Bir fragmanın analizi 5 dakikalık Sunumu (İkişerli Gruplar Halinde)
10 - Kısa Film Ödevinden seçilen sahnelerin gösterilmesi - Fragman Kurgusunun Kabahatları Kurgu, Fragman ve Kurgu Stiline Dair Fikirler, Nedenlerin Açıklanması
11 Sunumlar Kurgu
12 Test Gösterimler: Neyi Arıyoruz? Kurgu + Export Alınması
13 - Test Gösterimlerinin Sonuçları - Konuk Hoca'dan Geri Dönüş Fragmanların revize edilmesi
14 - Fragmanların gösterilmesi - Son Değerlendirme Fragmanların Son Haline Getirilmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Reisz, K., & Millar, G. (1971). The technique of film editing.
2. Murch, W. (2001). In the blink of an eye: A perspective on film editing. Silman-James Press.


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 30
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar16868
Final Sınavı177.577.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1   3 2 2     3 2   3
OC2   3 2 3   3 3 2   3
OC3   3 2     3 3 2   3
OC4   2 2       3 2   3