DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türkiye Sinema Tarihi FTV 515 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencilerin Türkiye Sinemasının tarih yazımına aşina olmasını sağlamak
2. Öğrencilerin Türkiye Sineması tarihindeki temel mesele ve akademik tartışmalara hâkim olmasını sağlamak
3. Öğrencilerin, filmlerin ortaya çıktığı ve işlevselleşliği politik, tarihsel, sosyal ve sanatsal bağlamlara dayanarak sinema, ulus ve ulusal kimlik ilişkisine dair bir kavrayış geliştirmesini sağlamak
4. Öğrencilerin yönetmenlerin kullandığı biçimsel stratejilere hâkim olmasını sağlamak
5. Öğrencilere Türkiye Sineması araştırmaları için daha geniş sanatsal ve sinemasal bağlamlar sunmak
Dersin İçeriği: Bu ders Türkiye Sinemasındaki temel mesele ve tartışmaları ulusal kimlik / kimlikler ulusal tarih(ler) ve film biçimi çerçevesinde incelemeyi amaçlıyor. Ders mesele ve tartışmaları sadece ülke dinamikleriyle sınırlamak yerine, Türkiye'de farklılaşan eğilimleri dünya sinemasındaki daha geniş sosyal, politik, ekonomik ve sanatsal bağlamlarla birlikte konumlandırıyor ve böylece öğrencilerin Türkiye Sinemasındaki tarih yazımı pratiklerine aşina olmasını amaçlıyor. Aynı zamanda, son yıllarda ortaya çıkan yeni üretim &tüketim koşulları ve film biçimleriyle birlikte `Türk Sineması`nın ulusal bir sinema olarak yeniden şekillenmesi de dersin üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alıyor. Farklı estetik yaklaşımları ve sosyopolitik bakış açılarını yansıtacak film örneklerinin gösterimlerini içeren ders, erken sinema çalışmaları, ses, dublaj ve Türkleştirme, film endüstrisi ve yapım, dağıtım ve gösterim ağları, Yeşilçam melodram kalıbı, Türkiye'de gerçekçi sinema ve sanat sineması tartışması, yeniden çevrimler ve temel film türleri, ve Yeni Türkiye Sineması gibi temel konulara eğiliyor.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türkiye Sinemasındaki tarih yazımı pratiklerine dair bir kavrayış gösterir.
  • 2- Türkiye Sineması çalışmalarını değerlendirirken, daha geniş sanatsal ve sinemasal bağlamları tanımlayıp tartışabilir.
  • 3- Türkiye Sinemasın tarihindeki temel mesele ve akademik tartışmalara dair derinlikli bir bakışa sahip olur.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş: Sinemasal İmajler ve Ulusun Tahayyülleri Yok
2 Türkiye'de Erken Dönem Sinema Çalışmaları Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 Ses, Dublaj ve Türkleştirme Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Yeşilçam I: Yapım, Dağıtım, Gösterim Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 Yeşilçam II: Yeşilçam ve Melodram Kalıbı Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Gerçekçilik, Sosyal Gerçekçilik, Ulusal Ve Milli Sinema Üzerine Tartışmalar Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 B Filmler, Sex Filmleri, Şipşak Filmler Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 1980'lerde Popüler ve Ana Akım Eğilimler Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 1980'ler ve Yeni Eğilimlerin Ortaya Çıkışı Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Özdüşünümselliğin Politikası ve Yeşilçam'a Dönüp Bakmak Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 Türk Sinemasından Yeni Türkiye Sinemasına Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Nostalji, Melodram, Erkeklik Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 Bellek, Travma, Temsil Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Sessiz Dönem Türk Sineması - Ali Özuyar Erken Cumhuriyet Döneminde Sinema, Seyir, Siyaset - Serdar Öztürk


DİĞER KAYNAKLAR

Course Reader


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 13 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 29 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev13678
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı137.537.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 1   2 2 3     1
OC2 2   3   3 1 1     2
OC3 3 1 2   2 2 3     3