DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sinema ve Felsefe FTV 520 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencileri fotoğraf ve hareketli görüntünün ontolojisine ilişkin temel soru ve problemlerle tanıştırmak.
2. Öğrencilerin filmleri analiz edebilmelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini mümkün kılacak eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek imkanlar sunmak.
3. Filmlerle aktif olarak angaje olabilmenin yollarını araştırmak, filmin görsel dilini yorumlamak, filmin formunu ve içeriğini felsefi bir yaklaşımla tartışmak.
4. Sınıftaki tartışmalarda yerinde sorular sorma ve derinlikli cevaplar verebilme konusunda alıştırmalar yapılmasını teşvik etmek.
5. Öğrencilerin spesifik bir araştırma sorusuna dayanarak, kuramsal okumalar ve kavramlar ile angaje olarak ve filme ilişkin yerinde ve geçerli kanıtlar sunarak filmler hakkında nasıl bir argüman geliştirebilecekleri konusunda fikir edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: Bu ders görsel temsilin sahip olduğu, izleyicinin filmin kurgusal evrenine kendisini kaptırabilmesini sağlayan, çeşitli koşulları ve biçimleri araştırır. Bu araştırma doğrultusunda, ders, şu soruları sorar: Nesne ve öznel kamera çekimi arasındaki fark nedir? Öznel kamera çekimi/açısı nasıl film evrenindeki bir karakterin bakış açısı olarak algılanabilmektedir? Nesnel kamera çekimi nedir? Bu çekim, filmin evreninde kimseye ait olmayan---hiçbir yerden yönlendirilmeyen---bir bakış açısı mıdır ve bu ne ifade eder? Tamamen öznel kamera açılarından oluşturulmuş bir kurgusal/hikaye film mümkün müdür? "Bakış açısı" nedir ve eğer bir fark varsa, "perspektiften" farkı nedir? Öznel (nesnel olmayan) bakış açısı ne anlama gelir? "Nesnel bakış açısı" ifadesi kendi içinde bir tezat/çelişki değil midir?
Bu ders ayrıca estetiğe ilişkin bazı spesifik soruları da araştıracaktır: Bir resmin ya da fotoğrafın "gerçekçi" olması ne ifade eder? Bir medium`un fotoğrafa dayanan bir temele sahip olması onun diğer medium`lardan ne açılardan farklı olduğunu gösterir? Ders boyunca bu soruları tartışmaya ve derinleştirmeye yardımcı olarak filmler izlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Fotoğraf ve hareketli görüntünün ontolojisine ilişkin temel soru ve problemleri kavrayabilmek.
  • 2- Teorik metinlere ve kavramlara eleştirel yaklaşabilmek.
  • 3- Filmlerle aktif olarak angaje olabilmek, filmin görsel dilini yorumlayabilmek, filmin formunu ve içeriğini felsefi bir yaklaşımla tartışabilmek.
  • 4- Makale yazma pratikleri sayesinde araştırma yapma ve kaynakça oluşturmaya ilişkin beceri sahibi olmak, ayrıca, tutarlı ve temelli argümanlara dayanarak açık ve net bir üslup ile makale yazma üzerine yetkinlik göstermek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş Yok
2 İzleyenin/İzleyicinin Paradoxu Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Öznel Kamera Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 Nesnel Kamera Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Montaj Kuramı Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 Montaj Kuramının Kısıtları Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Stil ve Medium olarak Film-I Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 Stil ve Medium olarak Film-II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 Fotoğraf İmgesinin Ontolojisi-I Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 Fotoğraf İmgesinin Ontolojisi-II Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Sinemasal Gerçekçilik Nedir? Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 Gerçekçilik Üzerine İleri Tartşmalar Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Gerçekçiliğin `Yapaylığı` Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 Filmin Evreni Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Ders Okuma Paketi


DİĞER KAYNAKLAR

Bazin, A., What is Cinema" (Vols I and II)---Excerpts
Cavell, Stanley. The World Viewed---Excerpts
Deren, Maya. "Cinematography: The Creative Use of Reality"
Dayan, Daniel. "The Tutor-Code of Classical Cinema"
Mitry, Jean. "Subjective Camera"
Panofsky, Erwin. "Style and Medium in the Motion Pictures"
Perkins, V. F. Film as Film: Understanding And Judging Movies---Excerpts
Pudovkin, V. I. "On Film Editing"
Rothman, William. "Against `The System of Suture"


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 2 20
Ödev 10 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 27 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje2612
Ödev10660
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler7321
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı152.552.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2     2 2   1   1
OC2 3 3     2 3   2   3
OC3 3 3   3 3 3 3 3   2
OC4 3 3   3 2 3 3 3   1