DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hekimin Sorumluluğu ÖH 503 Güz 02+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: HUKUK
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: İpek Sevda Söğüt
Dersin Amacı: Hekimin, özel hukuk bakımından tazminat sorumluluğunun sınırları, içeriği ve sonuçları, doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları (uygulama) ışığında değerlendirilir.
Dersin İçeriği: Hekimin, özel hukuk bakımından, tazminat sorumluluğuna konu olabilecek yükümlülükleri, hukuka uygun tıbbi müdahalenin şartları, tıbbi uygulama hatası, hekim ve hasta arasındaki hukuki ilişkinin niteliği, hekimin tazminat sorumluluğu bakımından yargısal süreç gibi, hekimin özel hukuk sorumluluğunun sınırlarını, içeriğini ve sonuçlarını; doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları (uygulama) ışığında eleştirel bakış açısıyla sorgulama yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hekimin hukuki sorumluluğunun kapsamı ve hukuki sonuçlarına ilişkin ihtilafları çözümleyebilir.
  • 2- Hekimin yükümlülüklerinin yer aldığı mevzuatı, eleştirel bakış açısı ile karşılaştırıp somut olay ile ilişkilendirebilir.
  • 3- Uygulamada hekimin yükümlülüklerini yerine getirmesindeki sorunları ve hukuka uygun tıbbi müdahalenin tespitindeki sorunları ortaya koyarak, olması gereken düzenlemeleri önerebilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik ders, mevzuat, içtihat ve örnek olay incelemesi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tıp Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar, Hukuksal Kaynaklar, Meslek Etiği, Meslek Kuruluşları ve Mesleki Disiplin
2 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
3 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
4 Hekimin Yükümlülükleri
5 Hasta ile Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği
6 Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis)
7 Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu (Vize sonrası ödev konuları ve sunum tarihlerinin belirlenmesi)
8 VİZE SINAVI
9 ÖDEV SUNUMU
10 ÖDEV SUNUMU
11 ÖDEV SUNUMU
12 ÖDEV SUNUMU
13 ÖDEV SUNUMU
14 ÖDEV SUNUMU


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Tıp Hukuku, Prof.Dr.Hakan Hakeri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017


DİĞER KAYNAKLAR

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi (2014-2016) Kararlarında
Özel Hastane ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu, Av. Ümit Erdem, Legal Yayınevi, İstanbul 2016.
Battal Yılmaz, Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Açıklamalı, İçtihatlı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev14570
Sunum/Jüriye Hazırlık14114
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık13339
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler5315
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14.54.5
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1 1 3 1 3 1 3 1 2 1
OC2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
OC3 2 1 2 1 3 1 3 1 1